Ateroskleros (åderförkalkning) leder till bland annat hjärtinfarkt och stroke vilket förorsakar en majoritet av dödsfallen i västvärlden. Med den nya kunskapen skulle medicinsk terapi kunna inriktas på att öka tillgången
på syrgas och näringsämnen lokalt i vävnaden, så att en energimetabol balans kan återställas. Detta skulle innebära ett principiellt nytt sätt att angripa sjukdomsförloppet vid åderförkalkning.

De aktuella resultaten härrör från försöksdjur men samma energimetabola störning kan förväntas i artärer hos människa.

Examinerad läkare Max Levin, tel 031-342 29 60, fax 031-82 37 62, Handledare: Tom Björnheden tel 031-342 36 39, fax 031-82 37 62
Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, hjärt-kärlinstitutionen,

Avhandlingens titel: Energy metabolic failure within the arterial wall in atherosclerosis

Avhandlingen försvaras torsdagen den 4:e oktober 2001, klockan 09.00 i föreläsningssal Ragnar Sandberg, Medicinaregatan 7, Göteborg

Presskontakt:

Ulrika Lundin

Telefon:

031-786 6705

Mobil:

070-775 8851