– Det finns mycket att vinna på att få in fler kvinnor på de högre akademiska tjänsterna, säger Kåre Bremer, huvudsekreterare i ämnesrådet för natur- och teknikvetenskap inom Vetenskapsrådet. Jämställdheten inom delar av teknikvetenskaperna är välkänt dålig och en ökad mångfald bidrar till förnyelsen av teknikvetenskaplig grundforskning.

En illustration på den låga andelen kvinnor inom teknikvetenskap är antalet kvinnor som söker forskningsmedel inom området. Till det före detta Teknikvetenskapliga forskningsrådet kom under förra året bara 11, 5 procent av alla projektansökningar från kvinnor. Hur könsfördelningen ser ut i årets ansökningsomgång till Vetenskapsrådet är för tidigt att uttala sig om.

Anställningarna kan sökas av kvinnor som befinner sig i en aktiv forskarkarriär och avlagd doktorsexamen är ett behörighetskrav. Mer om tjänsterna går att läsa på Vetenskapsrådets hemsida under länken för natur- och teknikvetenskap. Direktlänk: www.vr.se/NaturTeknik/KvinlTekn.htm

Information kan även ges av
Natalie Lunin, förste forskningsadministratör
08-546 44 232 / Natalie.Lunin@vr.se

Presskontakt:

Sofia Gunther

Telefon:

08-546 441 20

Mobil:

Kopplas vidare