Den nya institutionen heter Institutionen för hälsa och samhälle, IHS, och ska aktivt bidra till att utveckla nätverk och samarbete inom hälsovetenskap. Såväl universitetet som landstinget bidrar med extra medel för institutionens uppbyggnad. Redan i år räknar man med att följande programområden ska komma igång:

– Hälsoakademi för nationellt och internationellt erfarenhetsutbyte och samverkan

– Forskarskola inom hälsa och samhällsförändring tillsammans med Örebro och Jönköping

– Forskningsprogram om samhällsförändring, vardagsliv och hälsa

– Forskningsprogram om hälsobefrämjande miljöer

– Forskningsprogram om förnyelse och ledning av hälso- och sjukvård

– Chefsutbildningsprogram för ledning och kvalitetssäkring av hälso- och sjukvården

Linköpings universitet har genom sin tvärvetenskapliga och tematiska forskningstradition en unik möjlighet att vidareutveckla kunskapen om hälsorelaterade frågor. Mot bakgrund av hälsofrågornas betydelse för indvid och samhälle prioriteras hälsovetenskapliga forskning och utbildning i universitetets strategiska plan.

I samband med att den nybildade institutionen invigs hålls en presskonferens där rektor Bertil Andersson, prefekt Magnus Holmström och forskare från institutionen medverkar.

Välkommen tisdagen den 26 februari kl 12.30-13.30 till Aulan, Ingång 16 i Hälsans hus på universitetssjukhusets område i Linköping. (Från sjukhusets stora parkering vid Garnisonsvägen ligger Ingång 16, Hälsans hus till vänster om huvudbyggnaden och södra entrén.)

Presskontakt:

press@liu.se

Telefon:

013 - 28 10 00

Mobil: