LÀkemedlet Mykofenolat mofetil (MMF), som anvÀnds för att förhindra avstötning av transplanterade organ, har i djurstudier visats vara ett lovande alternativ vid behandling av livshotande SLE.

SLE drabbar vanligen unga kvinnor, och funktionen hos mÄnga livsviktiga organsystem i kroppen kan pÄverkas negativt. De allvarligaste symtomen uppstÄr hos patienter som utvecklar SLE-inflammation i njurarna, hjÀrtat, lungorna och hjÀrnan. Immunförsvarets celler, de vita blodkropparna, orsakar sjukdomen, bland annat genom produktion av antikroppar riktade mot kroppsegna vÀvnader.

SLE kan kontrolleras med lÀkemedel som hÀmmar dessa cellers tillvÀxt och funktion. Vid svÄra fall dÄ njurarna skadats krÀvs behandling med kortison och cellgifter. I denna avhandling studerades om den immunförsvarsdÀmpande drogen MMF kunde vara ett alternativ vid cellgiftsbehandling av SLE.

MMF gavs till möss som spontant utvecklar en SLE-liknande sjukdom. Resultaten visar att de möss som behandlas med MMF lever lÀngre, har friskare njurar och lÀgre nivÄer av SLE-antikroppar i serum Àn kontrollmöss. Behandlingseffekten Àr jÀmförbar med gÀngse behandling med cellgifter.

Charlotte Jonsson, tel 031-342 40 21, fax 031-82 39 25, e-post: charlotte.jonsson@rheuma.gu.se

Handledare: Hans Carlsten tel 031-342 40 17
Avhandling för medicine doktorsexamen vid medicinska fakulteten, Göteborgs universitet, institutionen för invÀrtesmedicin, avdelningen för reumatologi
Handledare: Hans Carlsten tel 031-342 40 17
Titel pÄ avhandlingen: Purine synthesis inhibition in experimental lupus
Avhandlingen försvaras torsdagen den 7 juni kl 13.00, förelÀsningssalen Guldhedsgatan 10 A, Göteborg

Presskontakt:

Ulrika Lundin

Telefon:

031-786 6705

Mobil:

070-775 8851