Sverige är det land som kommit längt i övergången till digital röntgen, men digitaliseringen har hittills mest handlat om att ersätta film med digitala bilder. CMIV ska undersöka hur man genom medicinska bildhanteringssystem m m ytterligare kan underlätta klinikernas arbete med att hantera och styra det enorma flödet av data från digitala röntgenutrustningar.

CMIV kommer att ledas av doktor Anders Persson, som är Skandinaviens ledande expert inom medicinsk visualisering. Han ska verka i nära samarbete med Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering, Hans Knutsson, professor i medicinsk informatik specialiserad på bildvetenskap och Örjan Smedby, professor i diagnostisk radiologi, alla vid Linköpings Universitet.

Mer information kan ges av Anders Ynnerman, tel 013- 28 26 25 eller 0705-56 66 38, anders@nsc.liu.se, Hans Knutsson, 013- 22 72 94, knutte@imt.liu.se, eller Torbjörn Kronander (VD för Sectra Imtec), 0705-23 52 27, to-kro@sectra.se

Presskontakt:

press@liu.se

Telefon:

013 - 28 10 00

Mobil: