Forskarna i hållbar produktutveckling vid BTH ska ta fram en digital ”verktygslåda” som ska underlätta för företag att ta rätt hållbarhetsbeslut då de tar fram nya lösningar. Projektet som finansieras av Vinnova sker i samarbete med en stor mängd företag och ska pågå till mars 2023.

–Vi vill i tidig utvecklingsfas, det vill säga långt innan produkten är tillverkad, kunna mäta förväntad hållbarhetsprofil på alternativa lösningar, menar professor Sophie Hallstedt, som leder forskargruppen för hållbar produktutveckling vid BTH.

Målet med projektet ”Digital Sustainability Implementation Package”, förkortat DSIP, är att ta fram en digital plattform, baserad på en ISO standard, som stödjer spårbarhet, analys och visualisering av hållbarhetsdata samt ett paket av verktyg och metoder för hållbar produktutveckling. Ingenjörer och beslutsfattare får hjälp att tidigt i produktutvecklingen utveckla, mäta och jämföra olika produktkoncepts hållbarhet i förhållande till andra krav, t ex funktionskrav. Företag kan då förnya och utveckla produkter med ökad konkurrenskraft som samtidigt leder utvecklingen mot ett hållbart och cirkulärt samhälle.

–Det blir ett spännande projekt där akademi och industri samverkar för att ta fram en prototyp. Vi är 16 engagerade projektpartner och visionen är att industrins förmåga att utveckla hållbara lösningar stärks och blir en konkurrensfördel. Då bidrar verktygen och metoderna vi tar fram till att företag kan fatta rätt beslut, menar Sophie Hallstedt vidare.

Förutom forskargruppen från BTH så deltar även forskare från Chalmers, IT-företagen Eurostep AB och Macaroni Studios AB, samt flera tillverkande företag såsom Volvo Technology AB, GKN Aerospace Sweden AB, Roxtec International AB, TetraPak AB och Ikea of Sweden.


Mer information
För mer information kontakta professor Sophie Hallstedt via e-post: sophie.hallstedt@bth.se
Läs mer på projektet webbsida

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 5 000 studenter och 450 anställda.

BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar respektive Planering och management. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

BTH har två moderna campus i Blekinge: huvudcampus Campus Gräsvik i Karlskrona samt Campus Karlshamn. Båda ligger i vacker kustmiljö vid havet.

Besök oss gärna på www.bth.se

Presskontakt:

Margareta Ahlström

Telefon:

0455-38 50 91

Mobil: