Litteraturprofessor Johan Höglund vid Linnéuniverstitetets institution för språk och spetsforskningscentrumet LNUC Concurrences, erhåller 2,8 miljoner kronor från forskningsrådet Formas för projektet ”Framtida matföreställningar i global klimatfiktion”. Ett projekt om hur film och litteratur beskriver framtidens matvanor och hur dessa kan påverka det rådande klimatnödläget.

Miljövetenskaplig forskning visar att klimatnödläget kommer att förändra våra matvanor radikalt och att vi redan nu måste ställa om till ett mer hållbart ätande.

Syftet med Johan Höglunds projekt är att studera hur genren klimatfiktion föreställer sig att mänskliga samhällen kommer att reagera på och anpassa sig till denna genomgripande förändring.

Projektet analyserar klimatfiktion från tre olika regioner där klimatkrisen upplevs väldigt olika: De nordiska länderna, Nordamerika och södra Afrika.

– Jag är enormt glad över denna finansiering! Att ändra på sättet vi äter innebär inte bara en genomgripande systemförändring, utan det är också en stor kulturell utmaning eftersom mat och ätande är intimt associerade med kulturarv och identitet. Därför behövs humanistisk forskning av vår miljö, som ett komplement till de naturvetenskapliga, säger Johan Höglund som är professor i engelsk litteratur.

Höglund poängterar att det kan vara svårt att förstå vad en temperaturhöjning om 2 eller 3 grader betyder, men om man fokuserar på vad denna förändring betyder för vår mat blir klimatnödläget mer konkret och begripligt.

– Klimatfiktion hjälper oss att inse både hur vi måste förändra våra kostvanor i nuläget och vilken framtid som väntar oss om vi inte gör det. Våra matvanor har en lång tradition, men de förändras också hela tiden. Kockutbildningar, mathandeln och mattidskrifter spelar en viktig roll i den utvecklingen.

Höglunds projekt sker i samarbete med forskare från Finland, Sydafrika och USA och syftar till att både publicera forskningsartiklar och att nå ut till media och universitetsutbildningar i gastronomi. Genom att genomföra projektet i dialog med viktiga aktörer inom gastronomi och matbranschen, ökar möjligheterna för att projektet får effekt i samhället.

Kontakt

Johan Höglund, professor, 073-036 09 59, johan.hoglund@lnu.se

Ulrika Bergström, pressansvarig, 070-259 36 29, ulrika.bergstrom@lnu.se

Ulrika Bergström, pressansvarig, 070-259 36 29, ulrika.bergstrom@lnu.se