29 september öppnar Art Space, högskolans nya satsning på konst och offentliga samtal. Öppningsutställningen kretsar kring två konstnärer som spelat en central roll för gestaltningen av 1970-talets Huddinge och Södertälje: Magdalena Abakanowicz och Władysław Hasior.

Med Art Space vill Södertörns högskola vara med och skapa ett offentligt samtal om Flemingsberg. Utställningsrummet är en plats där studenter, forskare och allmänhet möter konst. Konsten kan ge tillfälle till eftertanke, till ett möte med nya erfarenheter eller till kritiska samtal om viktiga samhällsfrågor. Genom att möta kultur ges betraktaren tillfälle att förstå större skeenden och hur historien är länkad till nuet, berättar Annika Öhrner, docent i konstvetenskap och utställningsansvarig för Art Space.

Art Space och konsten på campus avser att artikulera platsen. Men det menar vi inte bara högskolans campus, Flemingsberg eller Sverige, utan det rum vi lever i idag. Vi kommer ha en internationell utblick, inom ramen för högskolans forskningsprofil mot Östersjö- och Östeuropa som genomsyrar stora delar av verksamheten, och därutanför, fortsätter hon.

Konstverk med nära relation till Huddinge

Öppningsutställningen bjuder på två konstnärskap med nära relation till området. Både Magdalena Abakanowicz och Władysław Hasior visades i Huddinge och Södertälje i början av 1970-talet och det finns spår av deras konstnärskap i samlingar, det offentliga rummet och det kollektiva minnet. Magdalena Abakanowicz presenterade en stor textil skulpturinstallation i foajén till Huddinge sjukhus, ett arbete som idag gått förlorat. Hasiors fem Solhästar står än idag i Södertälje hamn.

Utställningen som är curerad av Camilla Larsson, är en del i ett pågående samverkansprojekt, Inblick Södertörn, Utblick Polen. 50 år av konst, offentlighet och kulturpolitik, som drivs av forskare vid ämnet konstvetenskap på Södertörns högskola, i samarbete med Region Stockholm, Södertälje konsthall, Botkyrka konsthall och Polska institutet. Projektet finansieras av högskolans samverkansenhet. Art Space drivs av Södertörns högskola tillsammans med Stiftelsen Clara.

Utställningen pågår sedan vardagar klockan 11-17 mellan 30 september – 28 oktober

För mer information och högtupplösta bilder kontakta:

Annika Öhrner, docent i konstvetenskap och utställningsansvarig för Art Space

Pressförfrågningar: Sophia Nilsson, forskningskommunikatör, 072-210 14 53

Foto av konstverket Abakan 32, 1968

Magdalena Abakanowicz, Abakan 32, 1968. Foto: Ricard Estay

Foto av konstverke Nattlig ryttare

Władysław Hasior, Nattlig ryttare, 1967. Foto: Ricard Estay.

Utställninsrummet Art Space utifrån, texten Art Space på fönsterrutor

Art Space Södertörn, Södertörns högskola. Foto: Ricard Estay

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Sophia Nilsson
Forskningskommunikatör
sophia.nilsson@sh.se