I laboratoriet kan tekniska idéer tidigt möta kommersiellt tänkande för att utvecklas till produkter
och tjänster som kan lanseras på byggmarknaden. Samarbete sker med Polhemslaboratoriet i Luleå,
med lokala ingenjörsfirmor och entreprenörer samt med forskningscentrum i USA och Finland.

I ett projekt studeras projekteringsprocessen för träbyggnadssystem där visualisering och distribuerat ingenjörsarbete används i ett i tidigt skede av processen. I ett annat projekt studeras utformningen av träkonstruktioner.

I ett tredje pågående projekt studerar Anders Rönneblad möjligheten att öka industrialiseringsgraden
vid betongbyggande genom att modellera hela byggprocessen i en dator redan innan spaden sätts i
jorden. Standardisering av format för överföring av data mellan olika aktörer med skilda datorprogram
är här ett viktigt utvecklingsområde.

Målet är att e-bygg ska bidra till byggsektorns effektivisering med hjälp av informationsteknologi. Genom avknoppning av nya företag och genom nya produkter vid befintliga företag siktar e-bygg på att skapa ny tillväxt i Norrbotten och Västerbotten.

Upplysningar: Professor Thomas Olofsson, tel. 0920-49 13 62, 070-589 33 62, http://e-bygg.ce.luth.se/

Presskontakt:

Katarina Karlsson, Sofia Stridsman

Telefon:

0920-492128, 0920-493625

Mobil: