– LTH kommer med detta utbildningsprogram i en tätposition i världen för ett för fram-tiden mycket viktigt tekniskt område, menar den drivande kraften, professor Lars Samuelson vid Avdelningen för fasta tillståndets fysik.
Programmet ska så mycket som möjligt samordnas med teknisk fysik/teknisk matematik vars utbildningsnämnd ska administrera även detta program.
Studentkåren TLTH reserverar sig mot beslutet. De är skeptiska mot att ännu ett nytt program ska inrättas och kräver en tydligare utredning av förutsättningarna.
Hur examensbenämningen på det nya ämnet på svenska och engelska ska vara överläts åt LTH:s rektor att utreda och fatta beslut om.

För ytterligare upplysningar kontakta professor Lars Samuelson, tel: 046-222 76 79 , mobil: 070-317 76 79, epost: Lars.Samuelson@ftf.lth.se eller vice rektor Per Warfvinge, tel 046-222 36 26, mobil: 0708-76 36 26, epost: Per.Warfvinge@chemeng.lth.se