Halterna av coronavirus i avloppsvattnet i Göteborg ser ut att kunna spegla ett delvis nytt mönster för smittspridning i samhället. Forskare vid Göteborgs universitet följer utvecklingen som kan vara på väg mot en flera gånger högre lägstanivå av virushalterna, mellan dämpade toppar.

– Vi verkar se ett annat spridningsmönster nu än tidigare, konstaterar Heléne Norder, adjungerad professor i mikrobiologi vid avdelningen för infektionssjukdomar på Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och mikrobiolog på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Heléne Norder leder den grupp virologer vid universitetets institution för biomedicin som sedan februari i fjol undersöker förekomsten av sars-cov-2 i avloppsvatten. Undersökningarna görs i samarbete med kommunägda Gryaab, som hanterar avloppsvatten i Göteborg med kranskommuner, och skickar ett prov per vecka med samlade dagsprover till forskarna.

Ökad virusförekomst i avloppsvattnet, och därmed ökad sjukdomsförekomst i samhället, kan i olika grad förutsäga belastningstoppar i vården. Självklart är detta intressant inför stundande storhelger.

Jämnare nivåer av virushalter

– Halterna har gått ner något efter förra veckan och vi har inga stora klusterspridningar. Det är troligtvis en jämnare spridning i samhället nu, ett mönster som vi nog kan tacka vaccinationerna för, säger Heléne Norder.

– Samtidigt talar våra resultat för att fler blir smittade, vilket visar sig genom att lägstanivån gått upp. Det förekommer småtoppar men framför allt puttrar det på mer mellan topparna. Det man kan förvänta sig är att värdena kommer att kretsa kring den nya och tre-fyra gånger högre baslinjen, jämfört med årsgenomsnittet.

En förklaring kan vara att fler vaccinerade smittas, personer som inte utsöndrar så stora mängder virus och därmed inte bidrar till stora toppar, menar Heléne Norder. Hon hoppas att den jämnare virusnivån även medför en jämnare tillströmning till sjukvården. Vårdgivare och smittskydd i Västra Götalandsregionen får löpande rapporter och följer utvecklingen.

Influensa och vinterkräksjuka på gång

Sedan ungefär en månad mäts och analyseras även de två typerna av influensavirus, A och B, i avloppsvattnet. Undersökningarna omfattar även norovirus som ger vinterkräksjuka och RS-virus som orsakar luftvägsinfektioner och kan göra små barn allvarligt sjuka. Forskargruppen på Göteborgs universitet är föregångare för just dessa mätningar och analyser.

Att det pågår en influensaepidemi är tydligt i de senaste mätningarna, där influensa A ligger på en jämn och hög nivå, medan typ B inte kunde uppmätas. Även vinterkräksjukan är på gång med ökande nivåer, medan halterna av RS-virus är mycket låga.

Kontakt: Heléne Norder, tel. 0702 79 19 99, e-post helene.norder@gu.se

Bild: Heléne Norder (foto: Elin Lindström)

Presskontakt: Margareta G. Kubista, tel. 0705 30 19 80, press@sahlgrenska.gu.se