Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS

Nytt västsvenskt centrum för forskning och utbildning

Karolinska Institutet i Stockholm har fått en västsvensk motvikt. På fredag invigs Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

I samband med bildandet av akademin skapas Sveriges första vårdvetenskapliga fakultet.

Möt:
Göran Bondjers, preses för Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Bo Samuelsson, rektor för Göteborgs universitet

Tid och plats:
Fredagen den 5 oktober klockan 11.00 i Viktor Rydbergssalen i Konserthuset.
Ingång från Viktor Rydbergsgatan.

Välkommen!

Karin Nobis, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Box 400, 405 30
Göteborg. Besöksadress: Medicinaregatan 16. Telefon: 031-773 36 53. Fax: 031-82 58 92. E-post: karin.nobis@sahlgrenska.gu.se. Webbadress: www.sahlgrenska.gu.se

Presskontakt:

Ulrika Lundin

Telefon:

031-786 6705

Mobil:

070-775 8851