Barn som föds med brist på sköldkörtelhormon, hypotyreos, riskerar mental och motorisk underutveckling om inte behandling sätts in. Det är emellertid inte helt klarlagt hur skadorna uppkommer, och det är osäkert vilken vikt som bör fästas vid kvinnans hormonnivåer under graviditeten. I Sverige testas idag alla spädbarn, men inte alla gravida, för hypotyreos.

Forskare vid Karolinska Institutet har nu genom studier på möss visat att både mammans och barnets sköldkörtelhormon krävs för utveckling av motoriska funktioner. Hormonbrist under tidig fosterutveckling, då mamman är en den enda källan för hormon, gav motoriska störningar som bestod när mössen var vuxna, då det också var för sent att behandla dem.

– Det går enkelt att behandla hypotyreos om den upptäcks. Resultaten ger nya belägg för dem som förespråkar en noggrannare uppföljning av gravida kvinnor, säger professor Björn Vennström som har lett studien.

Forskarna kunde också visa att orsaken till de motoriska störningarna var en avvikande utveckling av specifika nervceller i motoriska centra i hjärnbarken samt i lillhjärnan. Rönen ger därmed ny och viktig förståelse för sköldkörtelhormonets roll i hjärnans utveckling.

I studien användes genetiskt modifierade möss med en mutation i en av de två receptorerna, mottagarmolekylerna, för sköldkörtelhormon. Upptäckterna kan leda till att patienter med mutationer i samma receptor för första gången kan identifieras och behandlas.

Publikation:
”Locomotor deficiencies and aberrant development of subtype-specific GABAergic interneurons caused by an unliganded thyroid hormone receptor alpha 1”
Karin Wallis, Maria Sjögren, Max van Hogerlinden, Gilad Silberberg,
André Fisahn, Kristina Nordström, Lars Larsson, Håkan Westerblad,
Gabriela Morreale de Escobar, Oleg Shupliakov, Björn Vennström
Journal of Neuroscience, 20 februari 2008

För mer information, kontakta:

Professor Björn Vennström
Institutionen för Cell- och Molekylärbiologi
Tel: 08-524 873 50
Mobil: 070-2501950
E-post: Bjorn.Vennstrom@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95
Mobil: 070-224 38 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Karolinska Institutet is one of the leading medical universities in Europe. Through research, education and information, Karolinska Institutet contributes to improving human health. Each year, the Nobel Assembly at Karolinska Institutet awards the Nobel Prize in Physiology or Medicine. For more information, visit ki.se