Anders Behndig är född i Sandviken och flyttade 1982 till Umeå, där han nu arbetar som överläkare vid ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus.

Syret i vår omgivning är nödvändigt för ämnesomsättningen hos alla levande varelser, men det är samtidigt kraftigt oxiderande – och därmed giftigt. Giftigheten beror på att ämnet bildar s.k. fria syreradikaler, vilka i sin tur reagerar med och skadar viktiga byggstenar i levande celler. Inverkan av fria syreradikaler tros ligga bakom många vanliga sjukdomar.

Superoxiddismutaserna är en grupp enzymer som finns hos de flesta levande varelser och som medverkar i kroppens skydd mot fria syreradikaler. I avhandlingen visas att superoxiddismutaserna är viktiga för att skydda ögat mot de skadliga effekterna av syre. Mer specifikt tycks de kunna motverka de processer som ligger bakom uppkomsten av de vanliga ögonsjukdomarna grå starr (katarakt), åldersförändringar i hornhinnan samt hornhinnesjukdomen keratoconus.

Anders Behndig kan nås på 090-19 23 27 eller 090-785 37 31 (arb). E-post: anders_behndig@hotmail.com

Avhandlingen har titeln ”Superoxide dismutases in the eye”. Svensk titel: ”Superoxiddismutaser i ögat”.
Disputationen äger rum kl 10:00 i sal B, 9 tr, Tandläkarhögskolan, Norrlands universitetssjukhus.
Fakultetsopponent är professor Per Fagerholm, Avd. för oftalmologi, Hälsouniversitetet, Linköping.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23