Elever i socioekonomiskt missgynnade skolor har ibland  mindre kvalificerade lärare än elever i mer välbärgade områden. Men det är framför allt den ökande sociala segregationen som påverkar elevernas skolprestationer. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Den ojämlika fördelningen av kvalificerade lärare ses ofta som huvudorsaken till skillnader i studieresultat. Leah Glassows avhandling visar att det är en anledning, men inte den viktigaste.
– Det räcker inte att attrahera de mest kvalificerade lärarna. Politikerna måste också ta itu med social segregation, säger Leah Glassow, universitetsadjunkt i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Växande problem i vissa länder
I sin avhandling hart Leah Glassow undersökt om elever med socioekonomiskt utsatt bakgrund i 46 olika länder under de senaste 20 åren, har mindre kvalificerade matematiklärare jämfört med elever i mer välbärgade områden.

Resultaten visar att fördelningen av kvalificerade lärare är ett växande problem i framför allt Chile, Singapore och Nya Zeeland, men Leah Glassow blev ändå förvånad över hur liten uppdelningen av kvalificerade lärare faktiskt är på ett övergripande plan i världen.

Social segregation påverkar prestationsskillnaderna
Den socioekonomiska skolsegregationen ökar, men den ojämna fördelningen av kvalificerade lärare ökar inte lika mycket. Det är framför allt den sociala segregationen som påverkar den ökande prestationsskillnaden mellan rika och fattiga studenter internationellt.
– Om vi vill minska skolsegregationen och skapa en bra skola också för socialt missgynnade elever är det viktigt att veta hur stor roll, fördelningen av kvalificerade lärare spelar. Om det inte är huvudorsaken till hur väl eleverna presterar måste vi fokusera på andra faktorer, säger Leah Glassow som betonar att mer forskning måste göras kring andra faktorer som rör undervisning och lärare.

Skolan reproducerar ojämlikheter
Leah Glassows forskning visar också att en ökad skolkonkurrens och ökade möjligheter att välja skola, leder till en mer ojämlik fördelning av kvalificerade lärare.
– Skolan ses ibland som ett sätt att göra samhället mer jämlikt men det är mer troligt att den reproducerar ojämlikheter. Samtidigt är det tydligt att lärare i många länder fortfarande väljer att undervisa i mer utsatta områden, så bilden är inte alltigenom negativ.

På vissa platser i landet har man testat att blanda ändra skolors upptagningsområden och på så sätt blanda elever från olika socioekonomiska områden.
– Kanske måste denna typ av radikal förändring göras. Annars kommer skolan att fortsätta spegla den segregation som finns i samhället.

Titel: Teacher sorting and the opportunity gap: a cross-national investigation of institutional differentiation and educational equity
Kontakt: Leah Glassow, telefon: 031-7862083, e-post: leah.glassow-hill@gu.se

Ragnhild Larsson
Redaktör
Utbildningsvetenskapliga fakulteten
GÖTEBORGS UNIVERSITET
Mobil: 0766-18 61 55

https://www.gu.se/larande-ledarskap-halsa