Ewa Wressle har prövat den svenska versionen av en kanadensisk metod som bygger på ett intervjuformulär och en självskattning före och efter rehabiliteringen. I intervjun ska terapeut och klient tillsammans komma fram till vilka aktiviteter som klienten tycker är viktigast att kunna utföra, och som rehabiliteringen alltså bör inriktas på.

– Idag utgår personalen oftast från sin vanliga erfarenhet. Man räknar till exempel med att det är viktigt för en klient att kunna ta på sig kläderna själv, förklarar Ewa Wressle.

– Men för en viss klient kanske inte just detta är centralt -– det kanske hon får hjälp med – medan det är väldigt viktigt att kunna gå ut i trädgården på egen hand.

Användningen av ordet ”klient” i stället för ”patient” är en markering av att personen i fråga ses som en aktiv deltagare i rehabiliteringen, inte som en passiv sjukling. Detta är en viktig utgångspunkt i det kanadensiska utvärderingsinstrumentet COPM (Canadian Occupational Performance Measure).

– Frågorna i COPM ska tydliggöra både för klienten och terapeuten vad som är viktigast att arbeta med. Därmed ökar klientens känsla av eget ansvar, menar Ewa Wressle.

Hon har provat metodiken i studier med nära 300 deltagare, främst äldre från de geriatriska eller neurologiska klinikerna och från olika rehabiliteringsenheter. Resultatet har varit positivt. Klienterna i COPM-gruppen kände att behandlingsmål identifierats och att de själva var aktiva deltagare, och var också mer nöjda med rehabiliteringens resultat än klienterna i kontrollgruppen.
Det nya arbetssättet kan dock inte införas från en dag till en annan, framhåller Ewa Wressle.

– Det kräver tid och engagemang att börja med ett nytt system. Även om det är arbetsterapeuterna som använder COPM, så måste de andra deltagarna i rehabiliteringsteamet känna till det och kunna diskutera de frågor som väcks i arbetet med olika klienter. Inkörningsprocessen tar tid, det måste man vara medveten om.

Avhandlingen heter Client participation in the rehabilitation process. Disputationen äger rum den 5 april. Ewa Wressle träffas på el 013-22 41 10, e-post Ewa.Wressle@lio.se.

Presskontakt:

press@liu.se

Telefon:

013 - 28 10 00

Mobil: