På 1970-talet drevs arbetsmiljöfrågorna kraftigt från både politiskt och fackligt håll, då främst LO, men därefter har frågorna hamnat längre ned på dagordningen. De senaste årens larm om ökad stress och utbrändhet bäddar dock för att arbetsmiljöfrågorna åter kommer i fokus, men nu främst bland tjänstemän. Den förväntade bristen på arbetskraft ökar också intresset för arbetsmiljöfrågorna.

Inriktningen är nu inte lika stark på fysiska olycksrisker, utan mer på faktorer som leder till stress, känsla av otillräcklighet och andra problem. Men dagens ledare är dåligt rustade för att möta de nya problemen i arbetslivet. Civilingenjörer, som ofta hamnar i ledande ställning, har ingen utbildning i dessa frågor. Ingenstans i landet ingår kurser i psykosocial arbetsmiljö för blivande civilingenjörer.

– Det måste vi ändra på, och här i Luleå bör vi gå före. Vi arrangerar därför ett seminarium som vi hoppas kan bli en upptakt för detta, säger Eva Mauritzson-Sandberg vid Institutionen för arbetsvetenskap.

Lennart Levi är en av världens ledande stressforskare och måndagen den 14 maj besöker han universitetet för att tala om stress. Besöket är ett led i ett initiativ för att öka ingenjörens kompetens i dessa frågor. Utöver Karolinska Institutet deltar STF Ingenjörsutbildning AB, Civilingenjörsförbundet samt Hjärt- och lungfonden i projektet, och man hoppas få med alla de fem stora tekniska högskolorna i utvecklingsarbetet, men man börjar alltså med Luleå.

Seminarium måndag 14 maj kl 10.00-12.30
Luleå tekniska universitet. Lokal: B 192 (Stora hörsalen i Centrumhuset)

Upplysningar: Eva Mauritzson-Sandberg, tel 0920-723 84 eller pressansvarig Jan Nyberg, tel 0920-916 21, 070-672 0111

Presskontakt:

Katarina Karlsson, Sofia Stridsman

Telefon:

0920-492128, 0920-493625

Mobil: