Ett alternativ till svavelföreningar Àr bakterier.
I sin doktorsavhandling Surface Studies relevant to Microbial Adhesion and Biofloatation of Sulphide Minerals, med vilken Prashant K Sharma disputerar torsdagen den 13 december, behandlas adsorption av bakterier av typen Thiobacilli pÄ vissa mineralytor.
Thiobacilli-bakterier förekommer i naturen och kan selektivt adsorberas pÄ sulfidmineralytor.
Genom att anvÀnda bakterier i stÀllet för syntetiska organiska, ytaktiva Àmnen Àr det möjligt att flotera sulfidmineral och att selektivt skilja olika sulfidmineral frÄn varandra.

AnvÀndningen av bakterier inom flotationsteknik och andra mineraltekniska enhetsoperationer Àr Ànnu i sin början och mycket forsknings- och utvecklingsarbete ÄterstÄr.

Prashant K Sharma Àr född i Goa, Indien och har avlagt sin mastersexamen vid Indian Institute of Science i Bangalore.

Upplysningar: Prashant K Sharma, tel. 0920-49 21 56 eller professor Eric Forssberg, tel. 0920-49 13 11

Presskontakt:

Katarina Karlsson, Sofia Stridsman

Telefon:

0920-492128, 0920-493625

Mobil: