Arne Gleby tar i sin avhandling upp engelska adjektiv som bildats av verb med hj√§lp av ett suffix. Tv√• typer av suffix har behandlats: icke-participiella, t.ex. -able, -ant, -ent, och participiella, dvs. -ed och -ing. Avsikten med unders√∂kningen √§r att finna svar p√• s√•dana fr√•gor som ”Hur anv√§ndes dessa adjektiv?”, ”√Ąr det n√•gon skillnad mellan de icke-participiella och de participiella vad det g√§ller t.ex. funktion (attributiv eller predikativ), modifiering (best√§mning), etymologi?”, ”√Ąr det n√•gon skillnad mellan -ed och -ing-adjektiv i dessa avseenden?”

För att kunna identifiera de adjektiv som skulle ingå i undersökningen konstruerade Arne Gleby ett diagnostiskt instrument med vars hjälp -ed och -ing-adjektiven kunde skiljas från de verbformer som har liknande suffix. Han har undersökt en corpus bestående av cirka en miljon ord och resultaten visar, inte oväntat, att det är flera faktorer som tycks styra valet och användningen av ett adjektiv. Skillnaden mellan de icke-participiella (t.ex. -able-adjektiv) och de participiella (-ed och -ing-adjektiv) är relativt små med ett viktigt undantag: -ing-adjektiven. Dessa avviker markant från de övriga.

Prefixet un- har √§gnats stort utrymme och visar sig ha betydande inflytande p√• anv√§ndningen av b√•de de deverbativa, framf√∂r allt p√• -ing-formerna, och de icke-deverbativa adjektiven. Vad det g√§ller -ing-formerna visar en j√§mf√∂relse mellan anv√§ndningen av un- + -ing-adjektiv och -ing-adjektiv utan prefixet un- att de senare ofta, felaktigt, klassificerats som verbform. J√§mf√∂relser mellan ”informative” prosa och ”imaginative” prosa visar att b√•de semantiska och pragmatiska √∂verv√§ganden styr valet och anv√§ndningen av ett adjektiv. I avhandlingen ing√•r √§ven en j√§mf√∂relse mellan deverbativa och √∂vriga adjektiv och det visar sig att de senare f√∂redrar attributiv position framf√∂r predikativ.

Slutligen visar avhandlingen att det √§r m√∂jligt att, med hj√§lp av det diagnostiska instrumentet, fastst√§lla en gr√§ns mellan de tv√• kategorierna adjektiv och verb och att gradera adjektiven: vissa adjektiv √§r mer ”adjektiviska” √§n andra.

Avhandlingens titel: English Deverbal Adjectives. Their identification and use in a corpus of modern written English.
Disputationen äger rum lördagen den 7december 2002 kl. 10.15
Opponent: Professor Gunnel Melchers
Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg
Närmare upplysningar kan fås av Arne Gleby, tel. 0522-344 18, e-post: arne@gleby.com

Barbro Ryder Liljegren
Informationsssekreterare
Humanistiska fakultetskansliet
Box 200
SE 405 30 G√ĖTEBORG Sweden
tel 031-773 4865
fax 031 773 1144
e-post: Barbro.Ryder@hum.gu.se
Internet: www.hum.gu.se