Arne Gleby tar i sin avhandling upp engelska adjektiv som bildats av verb med hjĂ€lp av ett suffix. TvĂ„ typer av suffix har behandlats: icke-participiella, t.ex. -able, -ant, -ent, och participiella, dvs. -ed och -ing. Avsikten med undersökningen Ă€r att finna svar pĂ„ sĂ„dana frĂ„gor som ”Hur anvĂ€ndes dessa adjektiv?”, ”Är det nĂ„gon skillnad mellan de icke-participiella och de participiella vad det gĂ€ller t.ex. funktion (attributiv eller predikativ), modifiering (bestĂ€mning), etymologi?”, ”Är det nĂ„gon skillnad mellan -ed och -ing-adjektiv i dessa avseenden?”

För att kunna identifiera de adjektiv som skulle ingÄ i undersökningen konstruerade Arne Gleby ett diagnostiskt instrument med vars hjÀlp -ed och -ing-adjektiven kunde skiljas frÄn de verbformer som har liknande suffix. Han har undersökt en corpus bestÄende av cirka en miljon ord och resultaten visar, inte ovÀntat, att det Àr flera faktorer som tycks styra valet och anvÀndningen av ett adjektiv. Skillnaden mellan de icke-participiella (t.ex. -able-adjektiv) och de participiella (-ed och -ing-adjektiv) Àr relativt smÄ med ett viktigt undantag: -ing-adjektiven. Dessa avviker markant frÄn de övriga.

Prefixet un- har Ă€gnats stort utrymme och visar sig ha betydande inflytande pĂ„ anvĂ€ndningen av bĂ„de de deverbativa, framför allt pĂ„ -ing-formerna, och de icke-deverbativa adjektiven. Vad det gĂ€ller -ing-formerna visar en jĂ€mförelse mellan anvĂ€ndningen av un- + -ing-adjektiv och -ing-adjektiv utan prefixet un- att de senare ofta, felaktigt, klassificerats som verbform. JĂ€mförelser mellan ”informative” prosa och ”imaginative” prosa visar att bĂ„de semantiska och pragmatiska övervĂ€ganden styr valet och anvĂ€ndningen av ett adjektiv. I avhandlingen ingĂ„r Ă€ven en jĂ€mförelse mellan deverbativa och övriga adjektiv och det visar sig att de senare föredrar attributiv position framför predikativ.

Slutligen visar avhandlingen att det Ă€r möjligt att, med hjĂ€lp av det diagnostiska instrumentet, faststĂ€lla en grĂ€ns mellan de tvĂ„ kategorierna adjektiv och verb och att gradera adjektiven: vissa adjektiv Ă€r mer ”adjektiviska” Ă€n andra.

Avhandlingens titel: English Deverbal Adjectives. Their identification and use in a corpus of modern written English.
Disputationen Àger rum lördagen den 7december 2002 kl. 10.15
Opponent: Professor Gunnel Melchers
Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg
NÀrmare upplysningar kan fÄs av Arne Gleby, tel. 0522-344 18, e-post: arne@gleby.com

Barbro Ryder Liljegren
Informationsssekreterare
Humanistiska fakultetskansliet
Box 200
SE 405 30 GÖTEBORG Sweden
tel 031-773 4865
fax 031 773 1144
e-post: Barbro.Ryder@hum.gu.se
Internet: www.hum.gu.se