Vilka effekter får det när exempelvis ett äldreboende ofrivilligt tvingas återgå till att drivas i egen offentlig regi, så kallad backsourcing? Forskarna spår att detta blir allt vanligare i framtiden. Tidigare forskning har främst fokuserat på verksamhet som läggs ut, outsourcas. Vad som inte studerats är hur och vilka effekter det får när verksamhet återlämnas för att ofrivilligt drivas i egen regi. Nu finns det nya forskningsresultat att ta del av.

Under lång tid har offentlig verksamhet lagts ut på entreprenad och sannolikt blir det vanligare att verksamheter i framtiden växlar huvudmannaskap och kunskapen om hur detta går till mer i detalj behöver fördjupas och utvecklas.

– Backsourcing av offentlig verksamhet, i motsats till tidigare forskning om backsourcing i den privata sektorn, visar sig vara mer komplex, mångfacetterad och motsägelsefull än tidigare studier har visat, säger Johan Berlin, professor i företagsekonomi vid Högskolan Väst och forskningsledare för studien.

Återlämning i förtid
Forskarna menar att i offentliga upphandlingsprocesser tävlar privata entreprenadföretag om att vinna offentliga kontrakt genom anbud och erbjuda tjänster som kanske inte är lätta att uppnå. Det kan därför vara så att de privata entreprenadföretagen ibland misslyckas med att fullgöra sina kontrakt och i förtid får lämna tillbaka verksamheten vilket tvingar den offentliga beställaren att ofrivilligt få ta tillbaka verksamheten och driva den i egen regi. Det är denna situation som studien har velat studera mer i detalj och ta fram mer detaljerad kunskap om.

Studien rör offentlig ofrivillig backsourcing i Sverige, särskilt med fokus på hur en storstadskommun hanterar detta. Studien ger insikter i ofrivillig backsourcing och dess praktik, samt i vilken utsträckning konfliktdimensionen mellan parterna påverkas. Det som studerats är ofrivilligt återtagande av ett äldreboende i en större svensk kommun. Boendet bestod av cirka 150 bostäder med cirka 40 heltidsanställda och 15 på deltid. De boende hade efter biståndsbedömning erbjudits en servicelägenhet av kommunen av medicinska skäl.

– Detta är ett relevant studieobjekt eftersom det är bemannat 24/7, är personalintensivt och livsviktigt för samhället. Det är också en viktig tjänst som kan antas ha stor påverkan på brukarnas liv, välbefinnande och hälsa. Vi fick dessutom exklusiv möjlighet att studera, intervjua, observera och dokumentera ofrivillig backsourcing i realtid här, säger Johan Berlin.

Samarbete istället för konflikt
Kartläggningen av processen har gjort det möjligt för forskarna att beskriva ofrivillig offentlig backsourcing och de justeringar, prioriteringar och uppoffringar som görs, mer detaljerat.

– Studien visar – paradoxalt nog – att förhållandet mellan kommun och vårdbolag under övergångsfasen karakteriseras av beroende, ömsesidigt informationsutbyte och samarbete istället för kontroll och konflikter, som klassisk marknadsteori stipulerar.

Enligt Berlin bidrar studien till utveckla teorin om backsourcing, särskilt om det beteende som utspelas mellan principal och agent i övergångsstadiet.

– Vi vet nu mer om vilket beteende vi kan förvänta oss. Det gör att vi lättare formulera kan formulera förberedelser, överlämnande och uppföljning enligt mer korrekta antaganden. Resultaten indikerar behov hos offentlig verksamhet som tar outsourcingbeslut att också ha beredskapsplaner för att återföra verksamheten internt, säger Johan Berlin.

Länk till vetenskaplig artikel:
Berlin, J; Jansson, M; Karlsson, D; Carlström, E (2021). Involuntary backsourcing in the public sector: From conflict to collaboration. Public Administration (Early View) (Open access) 

Kontakt:
Johan Berlin, professor i företagsekonomi, Högskolan Väst, johan.berlin@hv.se

Övriga deltagande forskare; Fil dr Magnus Jansson, Professor David Karlsson och Professor Eric Carlström, samtliga verksamma vid Göteborgs universitet.

Presskontakt:

Anna Hallberg

Telefon:

0520-223152

Mobil:

0733-975092