Vetenskapsrådets generaldirektör Pär Omling är nöjd att förhandlingarna kommit fram till ett resultat, om än preliminärt.
– Det är viktigt att forskarna får veta vad som gäller.

Analys av kostnaderna
I avtalet står att 30 procents pålägg ska beräknas som en schablon. Anledningen är att avtalet ska omförhandlas av parterna. Innan dess ska det göras en gemensam analys av hur forskningsprojektens faktiska kostnader ser ut. En kartläggning som främst ska titta på lokalkostnader men som även ska kunna belysa andra tänkbara utgifter.

Parter
Bakom överenskommelsen står Sveriges universitet och högskoleförbund (SUHF), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas), Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), Vetenskapsrådet och Verket för innovationssystem (VINNOVA).

Hela avtalet
Avtalet finns att läsa i sin helhet på:
www.vr.se/palagg.htm (förstasidan under ”Senaste nytt”)

Vid frågor kontakta:
Ann-Marie Pilotti
Rådsdirektör Vetenskapsrådet
08-546 44 186
amp@vr.se

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas)
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS)
Vetenskapsrådet
Verket för innovationssystem (VINNOVA)

Presskontakt:

Sofia Gunther

Telefon:

08-546 441 20

Mobil:

Kopplas vidare