I sin avhandling ‚ÄúUnplanned Managerial Work: A Driver for Knowledge Creation and Innovation Capabilities in Manufacturing SMEs‚ÄĚ tittar Kristina Sollander p√• Tekniska h√∂gskolan, J√∂nk√∂ping University, n√§rmare p√• ledningsarbetet i tillverkande sm√•- och medelstora f√∂retag. En av slutsatserna i avhandlingen √§r att oplanerat arbete kan gynna innovationsf√∂rm√•gan.

I västvärlden tenderar vi att värdera planering och schemaläggning högt, men de flesta studier som har studerat chefer i arbete visar att de har mycket oplanerat arbete.

Inf√∂r sin avhandling har Kristina Sollander bland annat ‚ÄĚskuggat‚ÄĚ sju olika ledare i fyra olika f√∂retag under sammanlagt 21 dagar. Under den tiden s√• hade ledarna i genomsnitt 50 procent oplanerad arbetstid ‚Äď och h√§lften av den initierades av dem sj√§lva. Avhandlingen visar att det oplanerade arbetet √§r av stor vikt f√∂r l√§randet och innovationsarbetet i f√∂retagen. Vidare visar den p√• vikten av att v√§rdera b√•de det planerade och oplanerade ledningsarbetet, d√• det gynnar l√§rande och innovationsf√∂rm√•ga genom hela organisationen.

Värdera och uppmuntra oplanerat ledningsarbete

РLåt oss värdera och uppmuntra oplanerat ledningsarbete och uppmuntra oväntad reflektion både för individen och för gruppen. Det är en viktig komponent för att ha en lärande och innovationsinriktad organisation. Denna avhandling riktar sig inte enbart till chefer, utan jag hoppas att även de utan chefsposition men som jobbar med ledningsarbete ska tycka att den är intressant, säger Kristina Sollander.

Framöver vill Kristina Sollander gärna fortsätta att forska och utveckla kunskap kring området.

РJag vill fortsätta att undersöka ledningsarbetet från det planerade och oplanerade perspektivet och skulle gärna göra liknande studier i andra kontexter, men även på andra funktioner som inte har en chefsroll, säger hon.

Kontakt

Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Presskontakt:
Presstjänst
Telefon:
073- 910 17 53
Epost:
press@ju.se