Martin Joborn har studerat optimeringen av styrningen av tomma godsvagnar. En effektivare hantering av dessa vagnar kan leda till antingen att färre vagnar behövs eller att fler transporter kan utföras, vilket ger järnvägsföretaget större intäkter.

Martin Joborn har gjort sitt forskningsarbete tillsammans med SJ, nuvarande Green Cargo. Som följd av forskningen har Green Cargo konstruerat ett nytt datorsystem och räknar med att effektivisera vagnutnyttjandet med 30 procent, en lönsam förbättring för företaget.

Forskarkollegan Jörgen Blomvall för sin del har byggt upp en matematisk modell som tar hänsyn till inte mindre än tio miljoner scenarier. Modellen har sedan använts till att få bästa möjliga avkastning på en tänkt optionsportfölj, på grundval av kursdata från tio års börshistoria.

– Jag har studerat på optioner med kort löptid och låtit programmet göra en optimering för varje dag under den studerade tioårsperioden. Det som optimerats är vilka optioner som bör köpas respektive säljas och i hur stort antal, förklarar Jörgen Blomvall.

– Resultatet blev positivt – avkastningen kan alltså ökas väsentligt genom optimering.

Martin Joborns avhandling heter Optimization of empty freight car distribution in scheduled railways. Jörgen Blomvalls avhandling heter Optimization of financial decisions using a new stochastic programming method. Disputationerna äger rum den 20 resp 13 mars.

Martin Joborn har tel 013-28 14 69 eller 0705-70 99 92, e-post majob@mai.liu.se, Jörgen Blomvall har tel 013-28 14 06, e-post johan@mai.liu.se.

Presskontakt:

press@liu.se

Telefon:

013 - 28 10 00

Mobil: