– Vi måste vidga begreppen. Det räcker inte att titta på klassrumsmiljön – om det är sociala faktorer som ligger utanför skolans ansvar så måste vi ändå fundera på hur vi ska ställa oss till det när det blir problem. Det kan gälla allt från hälsa, rörelse, mat och mobbning utanför skolan, säger Krister Persson, samordnare inom Regionalt Utvecklingscentrum, RUC och lektor vid Örebro universitet.

Regionalt Utvecklingscentrum, RUC, är ett samarbete mellan regionens skolor och lärarutbildningen vid Örebro universitet. RUC arbetar för att stärka nätverken så att man långsiktigt kan stärka kvaliteten i skolan och se till att elever får det stöd som de har rätt till och som krävs för att de ska uppnå målen.

– Vi har sett att lärare till exempel inte alltid har koll på målen och då är inte undervisningen upplagd efter dem, vilket gör det svårare för eleverna. Rektorer har en viktig roll här och de ska vara pedagogiska ledare först och främst och se till att deras personal har rätt förutsättningar för att lyckas.

Många problem kan vara svårare att identifiera. Det finns studier som visar att till exempel elever med hörselnedsättning, både med och utan diagnos, har svårare att ta till sig utbildningen.

– Det gäller även andra funktionshindrade som på olika sätt kommer i kläm för att de inte får det stöd som behövs för att de ska kunna nå målen.

– Tanken är att lära av varandra. Genom att ha ett bra nätverk och knyta nya kontakter öppnar sig möjligheter att till exempel gör utbyten av lärare mellan olika kommuner och skolor för att sprida goda exempel.

– Dessutom har RUC precis dragit igång en serie av seminarier för politiker, skolchefer, rektorer, lärare och kommunchefer med en lärande- och inspirationsdag på Örebro universitet. Under det närmsta året kommer vi behandla olika teman och bjuda in gäster med kunskap inom många olika områden.

För mer information kontakta Krister Persson: 070-540 5473