Målet är att när projektet avslutas skall ett stort antal lokalpolitiker och tjänstemän ha utbildats och tränats i praktisk tillämpning av lokal självstyrelse. Programmet är en fortsättning på ett tidigare program som avslutades 1999, också det med deltagande av statsvetare från Örebro universitet.

Projektet ”Capacity Building for Decentralisation and Local Self Governance II in Mongolia”, startade med en konferens 10-12 september i Mongoliets huvudstad Ulaanbaatar där Brikell och Granberg deltog. Projektet innebär ett nära samarbete mellan svenska och mongoliska myndigheter, organisationer och forskare. Forskningsdelen av projektet innefattar ett aktivt utbyte med bland annat resor för svenska forskare till Mongoliet och för mongoliska forskare till Sverige. Under perioden 20 september till 10 december vistas forskningsdelens mongoliske koordinator, Lkham Luvsanjamts i Örebro för att delta i kurser samt i projektets kontinuerliga utvecklingsarbete.

För vidare upplysningar kontakta Mikael Granberg, 019-30 39 45, 0707-73 72 33, e-post: mikael.granberg@sam.oru.se

Presskontakt:

Linda Harradine

Telefon:

019-30 14 70

Mobil:

070-643 1470