Lever man på djuphavets botten, där resurserna är knappa, gäller det att vara återhållsam. Med att bygga sin egen kropp, till exempel. Nu är det visat att djuphavslevande ormstjärnor ägnar sig åt pedomorfi, det vill säga de blir vuxna och förökar sig, trots att de fortfarande ser ut som bebisar.

I djurvärlden har den som är stor ofta ett övertag, men ibland kan det faktiskt vara tvärtom. I miljöer där det är ont om mat kan djuren bara växa till långsamt och löper då risken att bli uppätna innan de hunnit bli så stora att de kan föröka sig. Det naturliga urvalet gynnar då individer som lyckas reproducera sig tidigt.

Struntar i skelettet

Den här evolutionära drivkraften tros vara förklaringen bakom det fenomen som forskaren Sabine Stöhr vid Naturhistoriska riksmuseet och en rysk kollega upptäckt: många ormstjärnor som lever på riktigt djupt vatten struntar i att utveckla delar av sitt skelett. De låter bli att få fler armkotor, tänder och ryggplattor. Istället lägger de all energi på att tillverka sina könsorgan. Resultatet blir ormstjärnor, som i de mest extrema fallen ser ut nästan som bebisar, men är fullt kapabla att föröka sig.

– Det är fascinerande hur skelettet ser ut både hos ungar och de starkt pedomorfa arterna, säger Sabine Stöhr, som fått ägna sig åt ett riktigt pillergöra. De flesta djuphavslevande ormstjärnor är nämligen mycket små och skelettdelarna måste undersökas i svepelektronmikroskop.

Skilja unga från pedomorfa vuxna

I studien som publiceras i PLOS ONE har forskarna tagit fram en standardiserad mätmetod för olika delar av ormstjärnornas skelett, som gör att man objektivt kan bedöma om en art är pedomorf eller inte. Avgränsningen är nödvändig för att kunna reda ut vilka arter av ormstjärnor som lever på våra havsbottnar och hur de är släkt med varandra. Pedomorfin ställer nämligen till det för ormstjärneforskare som ska beskriva nya arter, eftersom det kan vara svårt att skilja på ”riktiga ungar” och pedomorfa individer.

Vanliga på havsbotten

Ormstjärnor är både artrikare och talrikare än sina mer kända släktingar sjöstjärnorna. De består av en rund skiva med fem tunna, slingrande armar och fem käkar på undersidan av skivan. Ormstjärnor finns överallt i haven, ofta i mycket stort antal, och är viktig föda för till exempel plattfiskar.

– Ormstjärnorna hör till de äldsta djurgrupper som finns och vi försöker följa evolutionen bakåt i tiden för att förstå hur olika karaktärer hos djuren har utvecklats. Det här med pedomorfi verkar de ha ägnat sig åt länge och hela familjer av ormstjärnor har troligen uppstått så, säger Sabine Stöhr.

 

Referens: Stöhr & Martynov: ”Paedomorphosis as an Evolutionary Driving Force: Insights from Deep-sea Brittle Stars”, PLOS ONE 2016.

Mer fakta om ormstjärnor finns på Naturhistoriska riksmuseets faktasidor.

Pressbilder finns att hämta på Mynewsdesk och får användas och delas i sociala medier vid angivande av källa.

För ytterligare information kontakta:

Sabine Stöhr
Forskare i evertebratzoologi
Telefon:08 5195 5105
Mobil: 0733 402581
E-post: sabine.stohr@nrm.se

 

Michaela Lundell
Vetenskapskommunikatör
Telefon: 08 5195 4247
Mobil: 0708 68 53 94
E-post: michaela.lundell@nrm.se

Fakta om Naturhistoriska riksmuseet
Genom att vara en arena för kunskap, upplevelser, samtal och debatt vill vi öka allas kunskap om vår gemensamma miljö och natur samt påverka och förnya landets miljö- och naturvårdsarbete. Naturhistoriska riksmuseet är en forskningsinstitution av världsklass. Vi forskar om arternas släktskap och evolution, jordklotets utveckling, miljögifter och om hur människan påverkar naturen. Våra samlingar utgör ett fantastiskt arkiv med närmare tio miljoner föremål. Här kan du besöka utställningar på olika teman, lyssna till föredrag och delta i programaktiviteter. På Cosmonova, som också är ett av Europas främsta digitala planetarier, visas filmer i världens största filmformat, som tar dig med in i äventyret!

Presskontakt:
Michaela Lundell
Telefon:
0708 68 53 94
Mobil:
08 5195 4247
Epost:
michaela.lundell@nrm.se