Det var i slutet av maj som fyra ungdomar på SiS ungdomshem Margretelund i Lidköping satte en vässad plastkniv mot halsen på en femte pojke och skrek att personalen skulle släppa ut dem. Situationen upplevdes som mycket hotfull och först med hjälp av tillkallad personal lyckades man avväpna pojkarna och ta hand om offret.

I utredningen till Arbetsmiljöverket beskriver t f institutionschef Roger Swahn att det fanns en oro på avdelningen den aktuella dagen. Händelsen inträffade på en akut utredningsavdelning med hög säkerhetsnivå och utpräglat säkerhetstänkande. Man har exempelvis genom erfarenhet från tidigare tillfällen tagit bort alla metallbestick och andra köksredskap som kan användas i hot och våldssituationer från avdelningen.

 Förutom oro i gruppen cirkulerade rykten som indikerade att något kunde vara på gång, därför gjordes också justeringar i personalbemanningen.
 – Vi har inte kunnat hitta en absolut orsak till incidenten. Det fanns inga yttre
omständigheter förutom att alla pojkarna var tvångsomhändertagna och att de vistades på låsbar avdelning, säger Roger Swahn.

Personalen på Margretlund har utbildning i hur de ska handskas med hot- och våldssituationer. Institutionen är ett utrednings- och behandlingshem och vården och behandlingen bygger på en helhetssyn, vetenskapliga teorier och beprövad erfarenhet.

En arbetsgrupp har tillsatts för att utarbeta ett system där BVC (Bröset Violent Checklist), ett hjälpmedel för att kunna konkretisera allmän oroskänsla till något man har utarbetat en åtgärdsplan för, blir ett arbetsredskap för att stämma av risk för incidenter. Arbetsgruppen kommer att diskutera ytterligare aspekter på säkerheten för samtliga avdelningar på Margretelund.

Frågor: Roger Swahn, t f institutionschef SiS ungdomshem Margretelund, 0510-88903