Trots att det varje år förbrukas 250 miljoner kronor i marknadsföring av städer för att få arrangera Olympiska Spel, har det aldrig forskats om vad som egentligen är avgörande för att erhålla dem. Man har i stället ansett sig kunna förutse hur människor från 78 nationer tänker och känner.

Christer Perssons doktorsavhandling, som läggs fram vid Avdelningen för industriell organisation vid Luleå tekniska universitet, visar att detta är en häpnadsväckande övertro på den mänskliga förmågan. Det råder nämligen dålig överensstämmelse mellan vad kampanjkommittéerna tror är viktigt för IOK-medlemmarnas val av stad och vad IOK-medlemmarna själva tycker.

Christer Persson har undersökt marknadsföringsvärdet av 90 olika budskap, budbärare, andra aktörer och kommunikationskanaler, som förekommer vid dessa anbudstävlingar. Därvid har han identifierat de faktorer, som avgör IOK-medlemmarnas beslut.

Doktorsavhandlingen utmynnar i en manual, som i detalj beskriver hur en sådan ärlig marknadsföring av en OS-kandidat ska utformas och kommuniceras för att vinna gillande av en majoritet av IOK-medlemmarna.

– Använder man min manual bör möjligheterna att vinna ett OS öka väsentligt, säger Christer Persson. Metodiken bör nyttjas även av dem som söker andra arrangemang med många internationella beslutsfattare, såsom VM och EM i friidrott, fotboll, skidor m.fl.

Doktoranden Christer Persson, ETOUR, Östersund, disputerar måndagen den 22 januari 2001 vid Luleå tekniska universitet med doktorsavhandlingen The Olympic Host Selection Process. Disputationen äger rum i LKAB-salen i Alfa-huset kl 13.00. Pressen ges tillfälle att ställa frågor efter disputationen c:a kl 15.00. Opponent är professor Peter Keller vid Lausannes Universitet. Disputationen sker på engelska.

Upplysningar: Christer Persson, tel 070-663 07 17 (inventor@mail.op.se), informatör Linda Bengtsson tel 0920-917 61, Jan Nyberg, pressansvarig, tel 0920-916 21, 070-672 0111

Presskontakt:

Katarina Karlsson, Sofia Stridsman

Telefon:

0920-492128, 0920-493625

Mobil: