Stora prestationskrav och värderingar som genomsyras av att man måste träna mest och hårdast i alla lägen för att bli bäst förekommer fortfarande i stor utsträckning. Omfattande träningsvolymer har onekligen potential att förbättra prestationsförmågan, men även potential att försämra prestationsförmågan när individen inte längre klarar av att tillgodogöra sig träningen. Mot denna bakgrund blir det ännu viktigare i framtiden för tävlingsidrottare att lära sig att träna smart, dvs kunna träna mer med bibehållen prestationsutveckling samtidigt som risken för negativa konsekvenser minimeras. Utan tvekan krävs ett helhetsperspektiv där idrottarens hela livssituation och psykosociala stresskällor beaktas i relation till den fysiska träningen. Ett större fokus på systematisk proaktiv återhämtning kan mycket väl bli den främsta nyckeln till idrottslig framgång och prestationsutveckling samtidigt som risken för överträningssyndrom och utbrändhet minimeras. De idrottare som tillsammans med sina tränare aktivt förmår optimera en psykosociofysiologisk återhämtning skapar goda förutsättningar för att må bra i sitt idrottande och som konsekvens även optimala förutsättningar för kortsiktiga tävlingsprestationer samt en långsiktig prestationsutveckling.

Doktorsavhandlingens titel: Overtraining, Staleness, and Burnout in Sports

Disputationen äger rum fredag 14 september kl. 13.00 i föreläsningssal U31, Psykologiska institutionen, Frescati Hagväg 8. Opponent är professor Daniel Gould, University of North Carolina, Greensboro.

Göran Kenttä kan nås på tfn 08-16 38 96, e-post gka@psychology.su.se, Torphagsvägen 14, 104 05 Stockholm.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: