Idag används klorhexidin som en komponent i munskölj. Men medlet kan på lång sikt leda till missfärgade tänder och resistenta bakterier. Nu utforskar en doktorand vid Malmö universitet en alternativ behandling med lovande resultat.

Det bästa sättet att förhindra karies och tandlossningssjukdom är att borsta tänderna. För den som har svårt att själv sköta munhygienen kan munskölj därför vara ett viktigt komplement.

Klorhexidin är ett vanligt medel som används för att döda bakterier i munnen men är egentligen inte optimalt för att förhindra sjukdom på lång sikt, berättar Olivia Aherne, doktorand vid Malmö universitet.

– En frisk mun har ett välfungerande ekosystem med en mängd olika bakterier, därför är inte det optimala medlet något som tar död på alla bakterier. Vi behöver något som kan återställa balansen i munnen, och den lösning vi har idag fungerar inte så.

Utforskar en alternativ lösning

Plack på tandköttskanten är inte enskilda bakterier som kan sköljas bort, utan kan liknas vid en tjock beläggning eller så kallad biofilm. Munskölj måste även nå bakterierna inuti biofilmen. Men ju längre in klorhexidinet kommer, desto mindre koncentrerat blir det.

– Det betyder att bakterierna längst in exponeras för klorhexidinet, men de dödas inte. Det kan i sin tur leda till att bakterierna utvecklar tolerans mot antimikrobiella medel och även antibiotika, säger Olivia Aherne.

I sitt doktorandprojekt utforskar hon i stället en alternativ lösning tillsammans med CR Competence AB i Lund. Lösningen, i det här fallet stabiliserad hypokloritsyra, har tagits fram av företaget SoftOx Solutions AS, som verkar för att utveckla produkter som kan motverka spridningen av antibiotikaresistens.

– I den första studien som gjorts har vi tittat på om den här lösningen verkligen dödar bakterierna under den tid och i den koncentration som vi skulle kunna ha i munnen. Vi ville även undersöka om lösningen ledde till skador på emaljen.

Lovande första resultat
Testerna har gjorts på odlade biofilmer med en blandning av bakterier som liknar dem som finns i munnen. Biofilmerna fick ligga i hypokloritsyran i fem minuter och granskades sedan av forskarna. Motsvarande tester gjordes också med klorhexidin.

– Vi kunde se att en stor andel bakterier dödades vid en väldigt låg koncentration av hypokloritsyra. Med klorhexidin krävdes mycket högre koncentration för att uppnå samma effekt. Testerna kring tanderosion visade också att hypokloritsyran inte orsakade skador på emaljen, säger Olivia Aherne.
– Förhoppningen är att det i framtiden ska kunna användas förebyggande mot karies och tandlossningssjukdom som ett komplement till tandborstning.

Resultaten är lovande men bara ett första steg. Det som återstår att undersöka är hur bra lösningen är på att penetrera placken i jämförelse med klorhexidin. De långsiktiga effekterna behöver också studeras vidare och förutom det vill forskarna förstå hur bakteriernas försvar ser ut.

– I ett större perspektiv är det nödvändigt för oss att hitta alternativa sätt att behandla bakterieorsakade sjukdomar eftersom vi inte enbart kan förlita oss på antibiotika längre.

Läs studien i sin helhet:
Effects of stabilized hypochlorous acid on oral biofilm bacteria

Kontakta Olivia Aherne:
Olivia Aherne, doktorand vid Odontologiska fakulteten. Mail: olivia.aherne@mau.se. Telefon: 076-305 87 74

————————————————————————-

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

  • Grundat 1998
  • 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
  • 24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
  • 2 093 anställda
  • 430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
  • 100 program och 350 kurser

Presskontakt:
Anna Dahlbeck
Telefon:
040 665 87 93
Epost:
anna.dahlbeck@mau.se