Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Inbjudan till presentation av ny rapport om kvinnor i våldsbejakande extremistmiljöer

15 april, 2021 - Institutet för Framtidsstudier

På fredag den 16 april släpps rapporten Women in violent extremism in Sweden, skriven på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Rapporten tecknar en tidigare okänd bild av kvinnor i våldsbejakande extremistiska miljöer i Sverige. Välkommen till en presentation och diskussion av resultaten i rapporten 16 april kl. 09.00.

Jonpumpen ska kunna användas i behandling av hjärncancer

15 april, 2021 - Linköpings universitet

Trots kirurgi och efterbehandling i form av cytostatika och strålning återkommer ofta elakartade hjärntumörer. Forskare vid Linköpings universitet har tillsammans med medicinska universitetet i Graz, visat i cellförsök att en jonpump kan användas för mer precis läkemedelsdosering i hjärnan vilket leder till mindre biverkningar vid cytostatikabehandling.

Hur får vi tonårsflickor att stanna inom föreningsidrotten?

14 april, 2021 - Karlstads universitet

Under tonåren är det mycket som lockar och det är ett välbekant fenomen att ungdomar, och kanske framför allt tjejer, tenderar att lämna föreningsidrotten. Ett tvåårigt projekt vid Karlstads universitet med en innebandyförening har visat att flera åtgärder på olika organisatoriska nivåer kan bidra till att behålla fler tonårsflickor inom en idrottsförening.

Kostnaderna för elavbrott har ökat kraftigt för svenska hushåll

14 april, 2021 - Göteborgs universitet

Det har blivit viktigare för svenska hushåll att undvika elavbrott. Det visar en nyligen publicerad studie från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet där hushållen anger att kostnaderna även för korta avbrott har mer än fördubblats, något som ökar värdet av leveranssäker elöverföring.

Ny studie på möss om ECT och Alzheimers-protein

14 april, 2021 - Lunds universitet

ECT, eller elbehandling, är en behandling med god effekt för svårt deprimerade patienter. Men många patienter är oroliga för biverkningar, främst långvariga minnessvårigheter. Nu har forskare vid Lunds universitet i studier på möss undersökt om ECT påverkar halterna av proteinet beta-amyloid i hjärnan– det protein som klumpar ihop sig och bildar plack i hjärnan vid […]

Kvinnor drabbas mer av zoomtrötthet

14 april, 2021 - Göteborgs universitet

Kvinnor upplever i högre grad än män så kallad ”zoomtrötthet”. Det visar den första storskaliga studien som har analyserat effekten av videomöten. Forskarna bakom studien efterlyser åtgärder från arbetsgivare för att förebygga zoomtrötthet.  – Coronapandemin har inneburit att antalet videomöten har ökat kraftigt. Därför behöver vi få mer kunskap av hur vi påverkas av dem […]

Lärarlagsmöten handlar mest om praktiska frågor

14 april, 2021 - Göteborgs universitet

Lärarlagsmöten tenderar att vara fragmentariska, handla om praktiska åtaganden och präglas av ett informellt språkbruk. Samtidigt saknas i stort ett professionellt språk som skulle möjliggöra samtal om komplexa frågor av betydelse för läraryrket och undervisning. Det framkommer i en ny avhandling som har analyserat samtal mellan lärare. Anna Norrström har observerat lärarlagsmöten på tre olika […]

Hormonet som kan programmera foster till bättre hälsa

14 april, 2021 - Högskolan i Skövde

Döttrar till kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom löper ökad risk att diagnostiseras med samma syndrom. Det kan medföra en rad hälsoproblem och svårigheter att bli gravid. En ny studie visar dock lovande effekter av hormonet adiponektin under fosterlivet. – Det programmerar fostret till en bättre hälsa senare i livet, säger Anna Benrick, biträdande professor i biomedicin vid Högskolan i Skövde.

Genombrott möjliggör spinntronik av halvledare

13 april, 2021 - Linköpings universitet

Framtida informationsteknologi som utnyttjar elektroners spinn för att bära, bearbeta och överföra information skulle kunna användas i exempelvis kvantdatorer. Forskare har länge strävat efter att få spinnbaserad informationsteknologi att fungera i rumstemperatur. Nu har forskare konstruerat en komponent där information effektivt kan överföras mellan elektronspinn och ljus vid högre temperaturer.

Biogas av bajs – en vinst för både klimat och ekonomi

13 april, 2021 - Linköpings universitet

En samordnad hantering av avföring från djur och människor skulle kunna spara hundratals miljoner kronor varje år i Sverige. Nyckeln är att producera biogas av bajset och sedan använda restprodukten som gödsel. Dessutom skulle det kunna minska Sveriges växthusgasutsläpp med cirka 1,5 miljoner ton koldioxid.