Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Ljuset synligt från avlägsen stjärna som slukats av supermassivt svart hål

30 november, 2022 - Stockholms universitet

För över 8 miljarder år sedan slets en stjärna sönder då den kom för nära ett supermassivt svart hål. Jetstrålar av gas riktade mot jorden gjorde nyligen stjärnans öde synligt för ett teleskop som letar nya ljuskällor på stjärnhimlen. Två forskarlag med forskare vid Stockholms universitet publicerar nu oberoende observationer av det ovanliga fenomenet i tidskrifterna Nature och Nature Astronomy.

Forskningsprojekt om kvinnor i detaljhandeln beviljat 3,6 miljoner

30 november, 2022 - Jönköping University

Varför tenderar detaljhandelsföretag i Sverige som startas av kvinnor att vara mindre och växa i lägre utsträckning än de som startas av män? Detta ska studeras närmare i ett nytt forskningsprojekt lett av Lucia Naldi, professor i företagsekonomi vid Jönköping International Business School (JIBS). Det treåriga forskningsprojektet Women in Retail har beviljats 3,6 kronor från […]

Bättre verktyg för minskad övergödning i Mälardalen

30 november, 2022 - SLU

Diken och bäckar som avvattnar jordbrukslandskapet för med sig fosforhaltigt slam till åar och sjöar nedströms. Det finns åtgärder mot erosion och fosforförluster från åkrar, men det är viktigt att de sätts in där de gör störst nytta. Sara Sandström från SLU har i sitt doktorsarbete vidareutvecklat en metod att ta fram erosionskartor som visar var riskerna är störst, och när under året.

Ämne i blodet ökar före diagnos av cancer i bukspottskörteln

30 november, 2022 - Umeå universitet

Hos vissa personer med cancer i bukspottskörteln går det att se att nivåerna av ett särskilt ämne i blodet började stiga långsamt redan två år före cancerdiagnosen. Det visar en studie vid Umeå universitet. Det ökar möjligheten för framtida forskning att hitta sätt att tidigare upptäcka den fruktade cancerformen.

Daniel Lindmark får Várdduos vetenskapliga pris 2022

30 november, 2022 - Umeå universitet

Professor Daniel Lindmark, Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet, tilldelas Várdduos vetenskapliga pris 2022. Priset delas årligen ut till någon som bidragit med betydande insatser inom forskning med samisk tematik.

Ekipage med korta dragbilar inte mer trafikfarliga än andra

29 november, 2022 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

Från och med december gäller nya regler för dragbilar med påhängsvagn, så kallade EU-trailers, enligt ett regeringsbeslut från september. Beslutet har fattats efter att Transportstyrelsen med hjälp av VTI har utrett lämpliga säkerhetshöjande åtgärder för EU-trailers. Den nya förordningen träder i kraft 1 december 2022. Regeländringen syftar till att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för denna […]

Fattig trots arbete – utrikesfödda män mest drabbade

29 november, 2022 - Göteborgs universitet

De som arbetar men som ändå lever i fattigdom har länge varit ensamstående kvinnor. En ny studie från Göteborgs universitet visar att utrikesfödda män i medelåldern nu dominerar gruppen fattiga med arbete. Andelen arbetande personer som lever under gränsen för fattigdom har legat på ungefär samma nivå i Sverige sedan 1987. Ensamstående kvinnor i åldern […]

Cannabisstudier skildras positivt i media oavsett behandlingseffekt

28 november, 2022 - Karolinska Institutet

I studier där cannabis testas för behandling av smärta ger placebo en betydande smärtlindring. Men cannabisstudierna får stort genomslag i media oavsett vilken effekt behandlingen har, visar forskare från Karolinska Institutet i en studie i JAMA Network Open. – Vi ser att cannabisstudier ofta beskrivs positivt i media, oavsett studiernas resultat. Det är problematiskt och […]

Carl Bennet och Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse finansierar professur i hållbarhetsutveckling

28 november, 2022 - Handelshögskolan i Stockholm

Carl Bennet och Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse går samman för att stödja en ny professur vid Handelshögskolan i Stockholm. Detta gör det möjligt för den internationellt erkända forskaren Martina Björkman Nyqvist att fortsätta sin viktiga forskning om utvecklingsekonomi och barns hälsa och utbildning. Hållbarhetsutveckling och fattigdomsbekämpning står högst på agendan för två av Sveriges […]