Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Unik upptäckt betydelsefull för prognos hos cancerpatienter

18 juli, 2022 - Umeå universitet

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom bland män. Nu har forskare vid Umeå universitet gjort en upptäckt som innebär att man snabbare och enklare kan avgöra vem som har aggressiv cancer och vem som inte har det.– Detta kan få stor betydelse för precisionsmedicin vid behandlingen av prostatacancer, men även andra cancergrupper, säger Maréne Landström, professor i […]

Y-kromosomförlust orsakar hjärtsvikt och död i hjärt-kärlsjukdom

14 juli, 2022 - Uppsala universitet

Förlust av Y-kromosomen i mäns vita blodkroppar är kopplat till sjukdom och död, men något tydligt orsakssamband har tidigare inte varit känt. I en studie som publiceras i tidskriften Science visar forskare vid Uppsala universitet att förlust av Y-kromosomen i de vita blodkropparna leder till fibros i hjärtat, försämrad hjärtfunktion och ökad dödlighet vid hjärt-kärlsjukdom hos män.

Utbildningarna och tankesätten med bästa källkritiken

14 juli, 2022 - Uppsala universitet

I en ny vetenskaplig studie visar forskare från Uppsala universitet hur utbildning och erfarenheter från arbetsliv hänger ihop med svenskars förmåga att skilja trovärdig information från vilseledande. Resultaten visar att inte alla högre utbildningar hänger ihop med bättre förmåga att värdera digitala nyheter.

Första lärosätet att få en strategisk miljö

14 juli, 2022 - Mittuniversitetet

Mittuniversitetet har som första universitet i Sverige fått en strategisk miljö – Transformative Technologies – utsedd av KK-stiftelsen. Lärosätet kan därmed ansöka om 30 miljoner kronor som KK-stiftelsen avsatt särskilt för strategisk utveckling av miljön. – Det är så klart ett mycket gott betyg till vårt strategiska utvecklingsarbete att vara det enda lärosätet som passerat […]

Mindre ont med ny sorts tandställning

14 juli, 2022 - Malmö universitet

Barn känner klart mindre smärta med en ny typ av tandställning jämfört med en konventionell. Det visar en forskningsstudie som jämfört upplevelser av smärta under den första veckan av tandreglering.

Färre skov vid MS med off label-läkemedel

14 juli, 2022 - Karolinska Institutet

Patienter med multipel skleros (MS) som behandlades med läkemedlet rituximab hade betydligt lägre risk att drabbas av skov än MS-patienter som fick standardbehandling. Det visar en klinisk fas 3-studie av forskare vid Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus som publicerats i The Lancet Neurology. Rituximab är inte godkänt som MS-läkemedel, men har i mindre studier visat […]

Mot en nationell strategi för halvledare

12 juli, 2022 - Lunds universitet

Hur samverkar vi i Sverige kring en nationell strategi för halvledare? Svaret kan vara närmare än vi tror. Efter en paneldiskussion i Almedalen tar Lund nu första steget mot att etablera ett nationellt kompetenscentrum för halvledare. Halvledarbrist är en global utmaning som behöver snabba lösningar. Under den nyligen avslutade Almedalsveckan synliggjordes problematiken i Lunds universitets […]

Videplantor kan rena industritomter från föroreningar

11 juli, 2022 - Stockholms universitet

Många industritomter är förorenade med miljögifter och måste behandlas innan marken kan användas. Forskare vid Stockholms universitet visar i en ny studie att videplantor kan rena marken från föroreningar med upp till 80 procent under en tioårsperiod. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Sustainability.

Genvarianterna ofta äldre än arterna hos darwinfinkarna

8 juli, 2022 - Uppsala universitet

Forskare från bland annat Uppsala universitet har i en ny studie i Science Advances identifierat 28 genregioner som varit särskilt viktiga för den snabba evolutionen av Galápagos darwinfinkar. De här genvarianterna består inte av en rad nya mutationer utan har utvecklats under hundratusentals år. Flera av dessa är centrala för variation i näbbens form och storlek.

Östrogen kan öka risken för äggstockscancer och bröstcancer

8 juli, 2022 - Uppsala universitet

En ny studie från Uppsala universitet visar att naturligt höga nivåer av östradiol, ett av de viktigaste östrogen-hormonerna, bidrar till utvecklingen av äggstockscancer och en viss typ av bröstcancer. Den nya kunskapen ger en ökad förståelse för hur kvinnors hormonmetabolism påverkar cancerrisk.