Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Vanligare med sexuella problem hos vuxna som fått tung cancerbehandling som barn

16 juli, 2021 - Uppsala universitet

Att ha fått tung cancerbehandling som barn ökar risken för sexuella problem i ung vuxen ålder. Unga män som tidigare behandlats för barncancer har också mer sexuella problem än andra. Det framgår av en ny studie genomförd av forskare vid Uppsala universitet. Studien visar också att färre unga vuxna som behandlats för barncancer har en partnerrelation.

Uppsala universitet i miljardsatsning mot tuberkulos

15 juli, 2021 - Uppsala universitet

Universitet och läkemedelsföretag i tretton länder har gått samman i ett nytt internationellt kunskapskonsortium, UNITE4TB, som med gemensam kraft ska utveckla de verktyg som krävs för nya och effektiva antibiotikabehandlingar mot tuberkulos. Uppsala universitet kommer att bidra med formuleringen av matematiska modeller för att designa och utvärdera kliniska studier.

Varmare vintrar ökar risken för utbrott av djurspridd sjukdom

14 juli, 2021 - SLU

Vintrarna i norr har blivit blötare och detta har lett till ökad spridning av sorkfebervirus bland gnagare, som orsakar zoonos-sjukdomen sorkfeber hos människor. Särskilt viktigt för antalet sorkfeberfall är mängden regn som faller i november. Det visar forskning från Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet.

Svenska nyhetsmedier mer jämställda

14 juli, 2021 - Göteborgs universitet

Sverige har tagit ett rejält kliv framåt när det gäller jämställdhet i nyhetsinnehållet. Det visar rapporten Räkna med kvinnor 2020 som släpps idag. I Sverige är det 38 procent kvinnor som syns och hörs i nyhetsflödet, vilket kan jämföras med en fjärdedel globalt. Rapporten Räkna med kvinnor har tagits fram vid institutionen för journalistik, medier […]

Putsarfisken byter kön – och intellektuella förmågor

14 juli, 2021 - Stockholms universitet

Putsarfiskhonor har bättre självkontroll än putsarfiskhanar, medan hanarna är bättre på att lära sig saker. Eftersom putsarfiskar är hermafroditer och byter kön betyder det att fiskarnas kognitiva förmåga förändras utifrån vilket kön de har. Det visar forskning från Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Servitörens tysta kunskap sätts på pränt för att inte gå förlorad

13 juli, 2021 - Örebro universitet

– Det är ett hantverk att vara servitör och att göra det bra, säger Lars Eriksson, forskare vid Örebro universitet, som nu ska omvandla doktorsavhandlingen till undervisningsmaterial. Målet är att sätta ord på tyst kunskap för att kunna föra den vidare. Lars Eriksson fascinerades av släktkalasens dukade bord redan som barn. Han började tidigt jobba […]

Fertilitetsstudie: Planering allt viktigare för familjebildningen

13 juli, 2021 - Malmö universitet

Synen på den egna fertiliteten och att skaffa barn, har tydligt förändrats under de senaste 60 åren. I en ny studie har forskare låtit över hundra skåningar mellan 17–90 år diskutera hur de tänker kring fertilitet och familjebildning.

Fler examinationsformer behövs när coronapandemin tvingar lärosäten till digitalisering

12 juli, 2021 - Örebro universitet

Lärosäten som redan hade påbörjat modernisering av de traditionella examinationsformerna var bättre rustade för den snabba digitala omställningen under coronapandemin. Det visar en ny studie där forskarna har tittat på hur covid -19 har påverkat examinationer vid universitet i sex länder. – Coronapandemin har synliggjort både utmaningar och utvecklingspotential när det kommer till examinationer, säger […]

Ny design ger elektroniska papper optimala färger

12 juli, 2021 - Chalmers tekniska högskola

Tänk dig att kunna sitta i solen och läsa på en digital skärm, tunn som papper med samma bildkvalitet som om du hade suttit inomhus. Visionen behöver inte ligga så långt bort. På Chalmers utvecklar forskare en ny sorts skärmar – även kallade elektroniska papper – där omgivningens ljus används och energiförbrukningen blir minimal. Nu […]

Växande överskott av män på landsbygden

10 juli, 2021 - Malmö universitet

Under 1900-talet minskade genusgapet mellan landsbygd och stad i Sverige. Men under 2000-talet har genusgapet återigen ökat och överskottet av män på landsbygden är idag i princip lika stort som 1968. Det finns inga tecken på att utvecklingen kommer vända. Det är tvärtom hög risk att gapet blir större.