Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Blockering hämmar SARS-CoV-2-infektion av humanceller

24 november, 2021 - Uppsala universitet

Forskare har tagit fram ny metod för att i stor skala kartlägga interaktioner mellan humanproteiner och coronavirusproteiner, som har gett ny värdefull information. Informationen användes för att visa att blockering av en av dessa interaktioner hämmade SARS-CoV-2-infektion av humanceller. Dessutom bekräftades interaktionen mellan virusproteinet och humanproteinet i ett mer komplext system.

Offentliga verksamheter brister i sin dokumenthantering

24 november, 2021 - Högskolan i Skövde

En ny studie från Högskolan i Skövde visar att många offentliga verksamheter brister i sin dokumenthantering. Viktig information riskerar att gå förlorad. Komplexitet och oklarheter kring dokumentstandarder är några av anledningarna menar Thomas Fischer, lektor i datalogi vid Högskolan i Skövde.

Gräsrötterna inom e-sport – mer än bara gamingutövare

23 november, 2021 - Jönköping University

Forskning från Jönköping University visar att lokala e-sportsaktivister har spelat en stor roll i att ”the city of Dreamhack” idag har en blomstrande e-sportarena. Brian McCauley, e-sportforskare vid Jönköping International Business School (JIBS), har studerat e-sport på gräsrotsnivå och kommit fram till att de lokala aktörererna är nyckelspelare inom denna snabbväxande bransch.

Förvåning över att vården inte berättar för släktingar om ärftlig cancerrisk

23 november, 2021 - Umeå universitet

Svenskar med en ärftlig risk för cancer i släkten förväntar i sig att sjukvården hjälper till och informerar om det. Det visar en studie vid Umeå universitet. Idag är det den testade individen själv som får ansvaret att berätta om släktens förhöjda risk. Något som många i studien är förvånade över.

Viktigt toxin hjälper kolerabakterien att överleva

23 november, 2021 - Umeå universitet

Infektionsforskare vid Umeå universitet har upptäckt att kolerabakterien kan producera ett toxin som anses vara särskilt viktigt för bakterien i dess naturliga miljöer och för att överleva i konkurrens med andra organismer. Kunskap om toxinet innebär att det finns ytterligare ett verktyg som kan användas i kampen mot kolera och liknade sjukdomar. Studien publiceras i PNAS.

Benersättningsmaterial är bäst vid infekterat implantat

23 november, 2021 - Malmö universitet

Inflammationer runt tandimplantat som inte behandlas i tid kan leda till förlust av ben som förankrar implantatet i käken. Ny forskning visar att behandling med ett benersättningsmaterial ger en bättre läkning än efter behandling med ben som tagits från patienten.

Dags att öva skogsbrand

22 november, 2021 - Lunds universitet

Det är bara en tidsfråga innan skogsbränder drabbar Sverige oftare än hittills. Det hävdar brandforskaren Enrico Ronchi som anser att det är hög tid att boenden i riskområden börjar öva evakuering. Många svenskar bor nära skogsområden och allt fler vill ha naturen inpå knuten. Närheten till vegetationen medför dock en risk som ännu inte finns […]

Kön och ålder påverkar synen på växtförädling

22 november, 2021 - SLU

Det finns en tydlig skillnad mellan män och kvinnor i synen på växtförädling, enligt en ny studie från SLU. Män är i allmänhet mer positiva både till konventionell växtförädling och modern genteknik. Yngre personer är dessutom mer positiva till genetisk modifiering än äldre. Inställningen till förädling av växter är viktig, om sorter anpassade till framtida klimatförhållanden ska kunna utvecklas.

MDH-forskare skapar de första elhybridflygplanen för 19 passagerare

22 november, 2021 - Mälardalens högskola

Små elhybridflygplan med plats för upp till 19 passagerare kommer att förändra det regionala resandet i framtiden. Elhybridflygplan är bränsleeffektiva och de kan användas på rutter som är geografiskt svåråtkomliga, jämfört med andra transportmedel. Elektrifiering av flygplan är dessutom en möjlig lösning för att minska koldioxidutsläpp och minska buller. Forskare vid Mälardalens högskola (MDH) är med i designutvecklingen av dessa hybridflygplan. Forskningen sker i samarbete med Aristotle University of Thessaloniki, Grekland och Limmat Scientific AG i Schwiez, och finansieras av EU-fonden EC Horizon 2020.

Tvillingstudie ger nya ledtrådar om mekanismerna bakom typ 2-diabetes

22 november, 2021 - Lunds universitet

Enäggstvillingar delar samma DNA, men är inte identiskt lika. En tvilling kan vara sjuk i typ-2 diabetes, medan den andra tvillingen inte utvecklar sjukdomen. En studie som har letts av Lunds universitet har nu upptäckt att det finns skillnader i genernas aktivitet hos tvillingar med och utan typ 2-diabetes. Forskarnas upptäckt kan bidra till utvecklingen […]