Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Först i Sverige: Uppsaladoktorand utvecklar rymdrobot vid NASA

7 mars, 2002 - Uppsala universitet

Fredrik Bruhn vid Ångström Rymdtekniskt Centrum blir förste svenske doktorand som gästforskar vid amerikanska rymdflygstyrelsen NASA. Han kommer under vistelsen vid NASA att arbeta med en liten robot som ska simma runt i de förmodade haven under isen på Jupiters måne Europa.

Ny IT-sektion på Chalmers

7 mars, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Den 14 mars invigs en ny sektion på Chalmers, Data- och informationsteknik, D&IT, av rektorerna Jan-Eric Sundgren, Chalmers och Bo Samuelsson från Göteborgs universitet. Professor Jan Smith blir chef för den nya sektionen.

Storm i ugnen – nu kommer jetstrålarna!

7 mars, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Att tillaga kött vid lägre temperaturer har länge varit en trend inom restaurangbranschen. Fördelen är framför allt mindre svinn. En nackdel är att tidsåtgången ökar. För att kunna utnyttja fördelen med tillagning vid lågtemperatur även i hemmen fullt ut, måste därför effektiviteten hos morgondagens ugnar bli högre.

Stabila välfärdsstater trots förändrad socialpolitik

6 mars, 2002 - Umeå universitet

Under de senaste decennierna har välfärdsstatens framtid diskuterats livligt inom såväl akademiska kretsar som i den offentliga debatten. De nordiska välfärdstaternas utveckling under 1980- och 90-talen är av särskild vikt för denna diskussion.

Tomas Hammar hedersdoktor i Tyskland

5 mars, 2002 - Stockholms universitet

Tomas Hammar, professor emeritus i invandringsforskning vid Stockholms universitet har utnämnts till hedersdoktor vid Samhällsvetenskapliga fakulteten i Münster i Tyskland för ”hans jämförande europeiska migrationsforskning, för konstruktivt arbete med migrationsteorier över ämnesgränser och för forskning med inriktning på praktiska problemlösningar”. Hammars arbete har fått avgörande betydelse för utvecklingen av den statsvetenskapliga analysen av migration, står […]

Högre kadmiumhalter hos kvinnor än hos män

5 mars, 2002 - SLU

Män får i sig mer kadmium via maten än kvinnor. Trots det har kvinnor högre kadmiumhalter i blodet och urinen, visar veterinär Ing-Marie Olsson från SLU i sin doktorsavhandling. En högre kadmiumhalt i urinen visade sig bland annat som ett lindrigt ökat läckage av protein från njurarna.

Hjärtfunktionen vid ökat luftvägstryck

5 mars, 2002 - Umeå universitet

Att lungorna växer i volym vid övertrycksandning leder i och för sig till minskning av hjärtats slagvolym, men orsakar samtidigt en motriktad ökning av vänster hjärtkammares sammandragningsskraft.

Utredningen om veterinärmedicinska fakulteten vid SLU Ökat anslag till forskning och fler studenter

4 mars, 2002 - SLU

Öka antagningarna till veterinärutbildningen med 15 studenter.
Mer pengar till forskningen vid den veterinärmedicinska fakulteten.
Stärk organisation och styrning av grundutbildningen och pröva om den sista delen av veterinärutbildningen kan bli linjedelad.
Bygg ett nytt klinikcentrum avpassat till verksamheten och mer kostnadseffektivt .
Slå samman och minska antalet institutioner till sex instället för de nuvarande 15 enheterna.

Gruppbehandling ger effekt vid långvarig smärta

4 mars, 2002 - Umeå universitet

Gruppverksamhet med kroppskännedom och ökad rörelsemedvetenhet ökar välbefinnandet hos patienter med långvariga och ospecifika muskelsmärtor. Det konstaterar sjukgymnasten Eva-Britt Malmgren-Olsson i en avhandling vid Umeå universitet.