Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Chalmers varslar om uppsägningar

4 mars, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Chalmers underrättade på torsdagen länsarbetsnämnden om 23 övertaliga tjänster på Chalmers. Orsaken är medels- och arbetsbrist.

Den svenska nationen gjuten i brons

2 mars, 2002 - Uppsala universitet

Den 30 november 1991 drabbade skinheads och antirasister samman kring Karl XII-statyn i Stockholm. Plötsligt laddades historien med dagspolitiska betydelser. Även i modern tid framställer statyer och monument föreställningar om en nationell identitet. I sin avhandling analyserar Magnus Rodell relationen mellan dagspolitik och historia i anslutning till tre statyinvigningar i Sverige under tidsperioden 1850–1870.

Konferens: Alva Myrdals frågor till vår tid

2 mars, 2002 - Uppsala universitet

Alvar Myrdal, socialreformator, fredsivrare och Nobelpristagare, ställde en rad frågor som gäller också i vår tid. För 100 år sedan föddes Alva Myrdal i Uppsala och uppmärksammas nu vid en internationell konferens i Universitetshuset den 6–8 mars – ”Alva Myrdal’s Questions to Our Time”.

Umeå-forskare beskriver rön om naturlig immunitet i Science

1 mars, 2002 - Umeå universitet

En grupp med bl.a. forskare vid UCMP (Umeå Centrum för Molekylär Patogenes), en forskningsenhet vid Umeå universitet, visar i veckans nummer av tidskriften Science att proteinet PGRP-LC har en avgörande roll i den s.k. naturliga immuniteten.

Kvalitetsutveckling på vårdscentralerna

1 mars, 2002 - Linköpings universitet

Det finns många metoder som kan användas för att undersöka och driva på kvalitetsutvecklingen inom den svenska primärvården. Kjell Lindström vid Jönköpings läns landsting har i en avhandling från Linköpings universitet provat några av dessa metoder.

Att skydda turbinblad i jetmotorer från oxidation

1 mars, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Genom så kallad högtemperaturoxidation kan snabbt stora delar av materialet i turbinbladen i en jetmotor eller gasturbin konsumeras, vilket medför försvagning av bladen och följaktligen ökad risk för motorhaveri. I en doktorsavhandling på Chalmers har Johan Angenete studerat hur man med ytbeläggningar kan skydda turbinbladen.

Bättre kontroll vid siktning av krossat ballastmaterial

1 mars, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Vid väg- och järnvägsbyggen, i betongkonstuktioner, som dräneringsmaterial, etc används krossad sten som konstruktionsmaterial (ballastmaterial). Kvalitetskraven på sådant material har ökat och det är nödvändigt för producenterna att skaffa sig större kunskaper om materialens egenskaper. I ett doktorsarbete på Chalmers har Monica Soldinger Stafhammar utvecklat datormodeller för siktning av ballastmaterial som gör det möjligt att optimera siktprocessen.

Istället för slagruta: Grundvattenprospektering i Sydafrika med hjälp av satellitbilder och geogra

1 mars, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Satellitbilder och geografiska informationssystem, GIS, kan inte helt ersätta fältstudier vid grundvattenprospektering i torra områden. Däremot utgör de ett värdefullt komplement som ökar effektiviteten och bidrar till att minska de ofta mycket omfattande och kostsamma fältundersökningarna som är nödvändiga för att uppnå ett gott resultat. Det konstaterar Nils Kellgren i en doktorsavhandling på Chalmers.

Nytt provtagningssystem för att mäta föroreningar i vatten

1 mars, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Ett nytt provtagningssystem för att mäta vattenföroreningar, har utvecklats av Lena Björklund Blom i ett doktorsarbete på Chalmers. Det är ett så kallat passivt provtagningssystem, vilket innebär att provtagningen sker på plats, är enkel och förhindrar att provet förändras innan analys.