Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Ny forskning gör det lättare att limma i metall

22 februari, 2001 - Luleå tekniska universitet

Margareta Groth vid Luleå tekniska universitet doktorerar i dagarna på konstruktionslimning av metaller. Hennes forskning påvisar att man nu på ett mycket enkelt sätt kan karaktärisera kontaktytor som ska limmas ihop. Det innebär att man i förväg kan välja bland olika ytbehandlingsmetoder och rangordna det slutliga limresultatet innan man limmar metallerna. Därigenom skapas en potential för kraftigare limfogar i flygplan, bilar, tåg eller andra konstruktioner.

Sambandet kriminalpolitik, medier och brott

21 februari, 2001 - Stockholms universitet

Medierna i det samtida samhället tycks ha en omättlig aptit på social avvikelse och brott, på kriminella individer och brottsberättelser. Rättegångar blir till mediespektakel. Brottsbekämpning sker via olika TV-program där brott dramatiseras och rekonstrueras med fiktionens medel. Lagstiftning inspireras av opinionsyttringar i medierna. Detta är några i raden av otaliga exempel på uttrycken för det intima samspelet mellan medier och brott. Är det längre möjligt att diskutera brottslighet utan att samtidigt diskutera medierna? Ester Pollack har i sin avhandling, som hon nu lägger fram vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK) vid Stockholms universitet tagit itu med flera kontroversiella frågor inom både kriminologin och medieforskningen och visar att de måste diskuteras i ett sammanhang.

Starkare stål ger effektivare energi

21 februari, 2001 - Chalmers tekniska högskola

En stor del av elenergin som produceras i världen idag genereras i ångkraftverk. Bland annat på grund av de ökade utsläppen av växthusgaser så är det intressant att höja verkningsgraden i ångkraftverken, och stålets egenskaper i turbinen är då en viktig faktor. Stålets sammansättning har i en ny doktorsavhandling vid Chalmers studerats med ovanliga metoder, som är användbara även för studier av andra avancerade legeringar.

Förhistoriskt DNA visar på familjens betydelse under Vendel- och Vikingatid.

20 februari, 2001 - Stockholms universitet

Under vikingatiden låg en stor del av makten och välfärden hos ett antal familjer och grupperingar kring dessa. Så tolkar i alla fall arkeologen Anders Götherstrom de analysresultat av DNA från arkeologiska ben som han har arbetat med under de senaste fem åren. Resultat som leder till denna slutsats redovisar han nu i sin avhandling, som han i dagarna lägger fram vid Stockholms universitet, där han undersökt möjligheterna att använda olika typer av molekylärgenetiska metoder i arkeologisk forskning undersöks.

Ny metod för att mäta tillväxthormon

20 februari, 2001 - Göteborgs universitet

Med en ny metod kan man säkrare utvärdera ett barns insöndring av tillväxthormon.
Nu kan man också, för första gången, jämföra kroppens cirkulation av en biokemisk markör för biologiskt aktivt tillväxthormon mellan alla grupper av barn, från 1 till 18 år.

Träning minskade kvinnors muskelvärk

20 februari, 2001 - Umeå universitet

Regelbunden träning för nacke och armar hade en smärtlindrande effekt för kvinnor med värk i nacke/skuldra. Det visar en avhandling i yrkesmedicin som Christina Ahlgren försvarar vid Umeå universitet den 2 mars.

Betong påverkar slutförvaring

20 februari, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Användningen av betong i slutförvar för radioaktivt avfall kan påverka förvarets funktion, visar ny doktorsavhandling från Chalmers. Den totala mängden cellulosa i avfallet måste hållas på en låg nivå, annars kan den alkaliska nedbrytningen medföra ökade utsläpp.

Hightech disputation

16 februari, 2001 - Stockholms universitet

Att en opponent inte kan komma till en disputation är med dagens teknik inget problem. Fredag 16 februari kl. 10.00 äger den första disputationen rum vid Stockholms universitet där videokonferensutrustning utnyttjas. Det sker i Aula Magna när Li Westerlund vid Juridiska institutionen lägger fram sin avhandling ”Biotech Patents – Equivalency and Exclusions under European and U.S. Patent Law”

Hightech disputation

16 februari, 2001 - Stockholms universitet

Att en opponent inte kan komma till en disputation är med dagens teknik inget problem. Fredag 16 februari kl. 10.00 äger den första disputationen rum vid Stockholms universitet där videokonferensutrustning utnyttjas. Det sker i Aula Magna när Li Westerlund vid Juridiska institutionen lägger fram sin avhandling ”Biotech Patents – Equivalency and Exclusions under European and U.S. Patent Law”

Stockholms juriststudenter till final för åttonde gången i internationell rättegångstävlan i EG-rätt

16 februari, 2001 - Stockholms universitet

Ett lag från Stockholms universitet har åter tagit sig till final i den årliga tävlingen i EG-rätt. Den mycket prestigefyllda rättegångstävlingen European Community Law Competition Moot Court baseras på ett fiktivt rättsfall. Tävlingen sker på två språk, engelska och franska, och avgörs av de riktiga domarna i EG-domstolen. Stockholms universitets juriststudenter vann både lagvis och individuellt i Maastricht. Av 80 tävlande lag från hela Europa möts nu de fyra bästa lagen för den avgörande finalen i mars.