Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Sveriges femte forskningssatellit Odin snart iväg

16 februari, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Den nya forskningssatelliten Odin ska studera bådestjärnors födelse och jordens atmosfär. Nu ska vi få veta om våra ansträngningar att minska freonanvändningen på jorden har gett resultat.

Fett i maten påverkar konsistensen mer än smaken

15 februari, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Med smör och grädde i maten blir den godare, det vet alla matglada. Nu får vi ytterligare belägg för att det är så. Fettet i livsmedel bidrar till den konsistens, krämighet och smak som tilltalar oss konsumenter. Men det finns sätt att sänka fetthalten med bibehållen upplevelse av smaken.

Spelar dagstidningarnas ledarsidor någon roll?

14 februari, 2001 - Stockholms universitet

Ledarna tillhör det tyngsta materialet i svenska dagstidningar. Historiskt sett har dagstidningarnas uppgift att delta i samhällsdebatten och spegla och driva opinioner varit nära förknippad med denna journalistiska genre. Frågan är vilken roll ledarna spelar idag, när de politiska partierna är i kris och när alltfler mass-medier konkurrerar om uppmärksamheten.

Bättre mått på polarisen

14 februari, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Iskoncentrationen i Arktis avtar. Isen är en viktig faktor i hela det globala klimatet och det finns därför anledning att noga övervaka dess förändringar.
I en ny avhandling konstateras stora svagheter i den konventionella mättekniken för uppskattning av iskoncentrationen. Där prövas och utvecklas även ny satellitmätteknik, som visar större noggrannhet i studier av bland annat isens rörelser och tjocklek.

Bättre mått på polarisen

14 februari, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Iskoncentrationen i Arktis avtar. Isen är en viktig faktor i hela det globala klimatet och det finns därför anledning att noga övervaka dess förändringar.
I en ny avhandling konstateras stora svagheter i den konventionella mättekniken för uppskattning av iskoncentrationen. Där prövas och utvecklas även ny satellitmätteknik, som visar större noggrannhet i studier av bland annat isens rörelser och tjocklek.

Ljusterapi mot cancer och virus

14 februari, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Behandlingen av cancer, ärftliga sjukdomar samt virus- och parasitsjukdomar som riktas mot DNA behöver bli mer effektiv, för att minimera biverkningar.
I vissa fall kan ljus användas som katalysator mellan DNA och aktiva ämnen. Claire Kanony har i en doktorsavhandling närmare studerat ämnen med en intressant potential främst för sterilisering av blod och behandling av cancertumörer.

Användbara grodceller

13 februari, 2001 - Linköpings universitet

Grodor, fiskar, reptiler och många ryggradslösa djur kan ändra färgen på sin hud genom förändringar i hudens pigmentceller. Annika Karlsson från den mångvetenskapliga forskarskolan Forum Scientum vid Linköpings universitet har studerat denna process, som skulle kunna användas för att utveckla nya biosensorer.

Aktuell EU-expertis från ExpertSvar

13 februari, 2001 - Uppsala universitet

I den nyutkomna boken Europaperspektiv 2001 behandlas frågor som majoritetsbeslut och integration, utvidgning och den europeiska monetära unionen. Boken är den fjärde i en serie från ett nationellt forskningsprojekt. Nedan följer en kort beskrivning av de forskare som medverkar i boken, samt därunder en hänvisning till andra experter på EU som kan bli aktuella under Sveriges ordförandeskap.

Konsten att konstruera en rit

12 februari, 2001 - Stockholms universitet

Att västvärldens kolonialism har kommit att utgöra en integrerad del av det västerländska tänkandet då det gäller vetenskap, konst och historia är utgångspunkten i teatervetaren Katarina Lions avhandling om baletten Le Sacre Printemps, Våroffer. Genom olika undersökningar har hon tagit fram de sociokulturella ideologier och praktiker som uttrycks i några av de danshändelser som blivit ett eko av det danshistoriska skri som 1900-talets mest helgonförklarade balett, Le Sacre Printemps, i koreografi av Vaslav Nijinskij 1913 innebar.

Luleå först att anta studenter till kunskapsområden

12 februari, 2001 - Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitetet blir först i landet med nya tvärvetenskapliga kunskapsområden i utbildningen – Arena media, musik & teknik, Arena lärande och Arena nätverk.

– Det här är den mest spännande utmaning som jag varit med om under mina 30 år i universitetsvärlden, säger rektor Ingegerd Palmér.