Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Betong påverkar slutförvaring

20 januari, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Användningen av betong i slutförvar för radioaktivt avfall kan påverka förvarets funktion, visar ny doktorsavhandling från Chalmers. Den totala mängden cellulosa i avfallet måste hållas på en låg nivå, annars kan den alkaliska nedbrytningen medföra ökade utsläpp.

Socialpolitik i ett utvecklingsperspektiv

19 januari, 2001 - Stockholms universitet

Socialpolitik i ett utvecklingsperspektiv” är rubriken på det anförande som bistånds- och migrationsminister Maj-Inger Klingvall ska hålla när Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan idag har sin examenshögtid för nyblivna socionomer. Tid: kl. 16.00 Plats: Aulan, Stockholms universitet Sveaplan (f.d. Sveaplans gymnasium) – De sociala frågorna har kommit alltmer i blickpunkten för Sveriges internationella biståndsverksamhet, […]

Att övervaka djur på djupet

19 januari, 2001 - SLU

Djursamhällen i sjöar och vattendrag kan förändras naturligt eller som en
följd av mänsklig påverkan. För att kunna avgöra skillnaden är det viktigt
att ha kunskap om den förväntade naturliga variationen. Leonard Sandin,
SLU, har därför kartlagt hur bottendjurens antal och artsammansättning ser
ut på olika platser och vid skilda tidpunkter.

Tjänstemän på SAF fällde den svenska modellen

19 januari, 2001 - Uppsala universitet

Två handläggare på Svenska Arbetsgivarföreningen hade en nyckelroll när SAF
under 1980-talet lade om kurs i förhållandet till den offentliga maktens
institutioner – en kursändring som på 1990-talet blev slutet för den
svenska modellen. Joakim Johansson vid Uppsala universitet ger i sin avhandling en helt ny bild av SAF under ett brytningsskede.

Unik studie omvärderar tamhästens ursprung

19 januari, 2001 - Uppsala universitet

Oberoende av varandra har människor på olika håll i världen lärt sig
konsten att tämja vildhästar. Tamhästen har inte ett enda geografiskt
ursprung, som man tidigare trott, utan många olika. Det visar den
släktskapsstudie som en forskargrupp under ledning av Hans Ellegren och
Carles Vilà vid Evolutionsbiologiskt centrum, Uppsala universitet,
presenterar i veckans nummer av den ansedda vetenskapstidskriften Science.

Samverkan vid katastrofer och krig

18 januari, 2001 - Linköpings universitet

Att få organisationer med olika kultur, olika system och olika utbildning hos personalen att samverka kan vara svårt. Ännu svårare blir det när situationen dessutom kännetecknas av tidspress och hög risk, som när det gäller naturkatastrofer och krig.

Nu startar Naturvetenskap 2001

17 januari, 2001 - Göteborgs universitet

Pressmeddelande
Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet
Vetenskapsrådet

Kommunalråd – karriär eller kall?

17 januari, 2001 - Växjö universitet, från 2010 en del av Linnéuniversitetet

Vilka konsekvenser får steget in i yrkespolitiken? För många nyblivna kommunalråd är första tiden på den nya befattningen chockartad. Att bli heltidspolitiker handlar inte bara om en ytlig förändring av arbetssituationen, utan innebär också en genomgripande omvandling av identiteten och livssituationen. Kommunalrådet får makt, erkännande och möjlighet att genomföra sina politiska idéer, men möter också den egna osäkerheten, omgivningens förändrade attityder och mediernas närgångna intresse.

Naturen ofta höger- eller vänstervriden

16 januari, 2001 - Umeå universitet

I den aktuella doktorsavhandlingen har långlivade kirala miljöföroreningar studerats. De kemikalier som ingick i studierna var kirala komponenter av insektsbekämpningsmedlen klordan, DDT och hexaklorcyklohexan (HCH) samt industrikemikalien PCB. Analysmetoder har utvecklats och ämnenas förekomst i miljön studerats.