Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

MR kan halvera överdiagnostik vid prostatacancerscreening

9 juli, 2021 - Karolinska Institutet

Nationell screening för prostatacancer har inte införts i Sverige eftersom dagens metoder medför överdiagnostik som leder till att många vävnadsprover tas i onödan. En ny studie från Karolinska Institutet, som publiceras i New England Journal of Medicine, visar att magnetkameraundersökning (MR) och riktade vävnadsprover har potential att halvera överdiagnostiken. Resultaten presenteras idag på den stora […]

Meänkieli lever i mellanrummen i den tornedalska skolan

8 juli, 2021 - Umeå universitet

Trots att det sällan utövas i klassrummen är meänkieli en del av vardagen i Tornedalens gymnasieskolor. Den kunskap som finns om språk och kultur skulle kunna tillvaratas bättre, visar forskning från Umeå universitet.

Oro för brott och dålig hälsa kan få äldre att känna sig otrygga

8 juli, 2021 - Örebro universitet

Oro för att bli utsatt för brott är bara en av orsakerna till att äldre känner sig otrygga. Det sociala klimatet i grannskapet och oro för att till exempel ramla hemma är också vanligt. Det visar en ny studie av Nadezhda Golovchanova, doktorand vid Örebro universitet. Över 600 äldre i Örebro kommun deltog i studien […]

Tidiga blodsockervärden vid diabetes typ 2 avgörande för framtida prognos 

8 juli, 2021 - Göteborgs universitet

Personer som får diabetes typ 2 måste snabbt få kontroll över sina blodsockervärden. Åren direkt efter diagnos är påfallande kritiska när det gäller risker för hjärtinfarkt och dödsfall. Det visar en studie från Göteborgs universitet och Oxford University.  Bakom studien står Marcus Lind, professor i diabetologi på Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och klinisk verksam diabetesläkare i NU-sjukvården. Han har lett projektet tillsammans med […]

Första svenska forskningsresultaten från rymdsonden Solar Orbiter / The first Swedish scientific results from Solar Orbiter

8 juli, 2021 - Första svenska forskningsresultaten från rymdsonden Solar Orbiter / The first Swedish scientific results from Solar Orbiter

Nu presenterar svenska forskare vid Institutet för rymdfysik (IRF) för första gången forskningsresultat från rymdsonden Solar Orbiter som på nära håll studerar solen och dess flöde av laddade partiklar, solvinden. Resultaten har publicerats i ett specialnummer om rymdsonden i tidskriften Astronomy & Astrophysics.

Stenålderskost minskade vissa blodfetter oberoende av kroppsvikt

8 juli, 2021 - Umeå universitet

En paleolitisk kost eller så kallad stenålderskost utan raffinerat socker, spannmål och mejeriprodukter, kan minska nivån av triglycerider i blodet hos personer med typ 2-diabetes. Minskningen verkar inte hänga samman med den minskning av kroppsvikt som dieten också leder till. Det visar en studie vid Umeå universitet.

Ny modell kan bidra till mer anpassade behandlingar av blåscancer i framtiden

7 juli, 2021 - Uppsala universitet

Forskare vid Uppsala universitet har utvecklat en ny musmodell för att bättre kunna studera hur cancer i urinblåsan utvecklas hos människan och hur immunförsvaret aktiveras när tumörer växer. Med hjälp av modellen har de kunnat studera hur proteiner förändras före, under och efter att en tumör utvecklats i blåsväggen. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE.

Hanars taggiga parningsorgan både skadar honor och ger dem fördel

7 juli, 2021 - Uppsala universitet

Hanar med parningsorgan som skadar honor kan ha större fortplantningsframgång. Ny forskning från Uppsala universitet visar att honor som parar sig med sådana hanar får en fördel i att deras ungar blir friskare. Det är en ny pusselbit till att förstå hur det komplexa parningssamspelet mellan hanar och honor utvecklats. Studien är publicerad i Proceedings of the Royal Society B.

Det kan ta 20 år för företagen att införa AI visar ny forskning

7 juli, 2021 - Örebro universitet

Det kommer att ta lång tid, uppemot 20 år, innan dagens AI-teknik används fullt ut av företagen. En nyutvecklad datasimulering av forskare vid Örebro universitet visar att den långdragna processen kommer att leda till att många av de företag som säljer AI-tjänster slås ut. Smarta maskiner kommer också betyda att det blir stora förändringar på […]

Förbättrad punktlighet i tågtrafiken kan minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser

7 juli, 2021 - K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Inrikes transporter står för en ökande andel av utsläppen av växthusgaser i Sverige. För att minska transportsektorns utsläpp behöver mer transporter ske på järnväg. Aktuell forskning vid K2 och Lunds universitet visar att järnvägstrafikens punktlighet påverkar både attraktiviteten och kapaciteten och att förbättrad punktlighet i järnvägstrafiken är ett kostnadseffektivt sätt att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser.