Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Möjlig mekanism bakom gåtfulla symtom vid covid-19 upptäckt

20 maj, 2022 - Linköpings universitet

Vid allvarlig covid-19 och långtidscovid uppstår ofta rubbningar av blodkoaguleringen. Nu har forskare vid Linköpings universitet upptäckt att kroppens immunförsvar kan påverka spikproteinet på sars-cov-2-virusets yta så att det bildar felveckat protein, så kallat amyloid. Fynden av en möjlig koppling mellan amyloidbildning och symtom vid covid-19 publiceras i Journal of American Chemical Society.

Fossil visar att plankton har klarat globala uppvärmningar

20 maj, 2022 - Naturhistoriska riksmuseet

Forskare har hittat massor av mikroskopiska avtryck, eller ”spökfossil”, av encelliga plankton som levde i haven för miljontals år sedan. Upptäckter från tre globala uppvärmningar i jordens historia antyder att dessa plankton var mer motståndskraftiga än man tidigare trott och inte kollapsade av havets försurning.

Alger ska rena avloppsvatten

19 maj, 2022 - Lunds universitet

Algblomning gillar vi inte. Men i avloppsvattnet kan de små snabbgroende organismerna göra susen. Det tror forskaren Jing Li som testar hur olika slags alger kan rena avloppsvattnet. ”Metoden kan bli både billigare och miljövänligare än dagens metoder” säger hon. Dessutom kan algerna sedan kanske bli bränsle eller gödningsmedel – eller rentav mat! Avloppsvatten, vare […]

Barrträd anpassar sig för att förbli gröna vintertid

19 maj, 2022 - Umeå universitet

Pushan Bag, Umeå Plant Science Centre, visar i sin avhandling att barrträd har utvecklat speciella mekanismer som förhindrar skador på deras fotosyntetiska maskineri. Det gör att barrträd kan förbli gröna under vintern när temperaturen är låg men solinstrålningen är hög. Pushan Bag försvarar sin avhandling vid Umeå universitet fredagen den 20 maj.

Hög kolinlagring på svenska mjölkgårdar minskar mjölkens klimatpåverkan

19 maj, 2022 - SLU

Förändringar i jordbruksmarkens kolförråd kan ha stor inverkan på mjölkens klimatavtryck. Forskare från SLU har undersökt hur kolförrådet har förändrats i svensk jordbruksmark under en tioårsperiod, och det visade sig att det har ökat på både mjölk-, nötkötts- och växtodlingsgårdar. Störst var ökningen på mjölkgårdar, där den positiva klimateffekten motsvarade 1,4 ton koldioxid per hektar och år.

Svenskarna väljer professionella nyhetsmedier i kristider

19 maj, 2022 - Göteborgs universitet

Nyhetskonsumtionen ökade kraftigt under pandemins första år och visar inga tecken på att avta, det visar 2021 års Mediebarometer från Nordicom vid Göteborgs universitet. Efter Rysslands invasion av Ukraina i februari i år har svenskarnas konsumtion av nyheter uppnått nya rekordnivåer enligt preliminära resultat. 

Havrens genom kartlagt

18 maj, 2022 - Lunds universitet

Efter många års arbete har forskare vid bland annat LTH kartlagt och karakteriserat havrens hela genuppsättning. Det ger stora möjligheter att förädla fram havre som har ännu bättre näringsinnehåll, är mer hälsosamt eller kan odlas på ett mer miljömässigt hållbart sätt. Detaljerade genanalyser stärker också bevisen för att havre är säker i glutenfri kost. Resultaten publiceras nu i Nature.

”Vem du är tillsammans med påverkar din lön”

18 maj, 2022 - Jönköping University

Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi på Jönköping International Business School, Jönköping University, har i en studie gjord tillsammans med Richard Florida och Karen King vid Rotman School of Management, University of Toronto, tittat på om det spelar någon roll för löneutvecklingen för högutbildade vem de är tillsammans med.

Mer forskning om barn och unga som får mekanisk ventilation i hemmet ökar förståelsen

18 maj, 2022 - Röda Korsets Högskola

Att andas med hjälp av mekanisk ventilation påverkar livskvaliteten i hög grad. När ett barn med andningsinsufficiens måste ges mekanisk ventilation påverkar det både barnets och hela familjens livskvalitet. Mer forskning behövs för att kunna utveckla den personcentrerade vården för den här patientgruppen visar studie.