Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Först i världen med autonom skotning

15 oktober, 2021 - Luleå tekniska universitet

För första gången i världshistorien har en självkörande skogsmaskin klarat av att skota autonomt – alltså att helt utan mänsklig inblandning hämta och transportera rundvirke. Forskarna bakom det lyckade försöket ser det som ett viktigt steg mot ett mer hållbart skogsbruk.

Maskininlärning underlättar vid flygplanstillverkning

15 oktober, 2021 - Blekinge Tekniska Högskola

Maskininlärningsmodeller kan stödja ingenjörer vid konstruktion och tillverkning av flygplansmotorer samt minska tid och kostnad för designprocessen visar ny forskning i datavetenskap vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola.

Covidstudie visar: Immunsvaret begränsat hos svårt njursjuka efter vaccination

14 oktober, 2021 - Akademiska sjukhuset

Immunsvaret efter vaccination mot covid-19 är begränsat hos svårt njursjuka som behandlas med bloddialys. Särskilt äldre personer riskerar att inte utveckla ett fullständigt immunsvar. Det visar en studie på Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet. Forskare manar till försiktighetsåtgärder för att skydda dessa patienter, inte minst på dialysenheter.  – Våra resultat visar att var femte patient med avancerad […]

Unik kartläggning av trångboddhet i Malmö

14 oktober, 2021 - Malmö universitet

I Rosengård är upp till var tredje hushåll extremt trångbott. I Holma-Kroksbäck är det upp till var femte. Boendesituationen kan stressa och påverka sömnen. Det kan också påverka studier och sociala relationer negativt. Det visar en ny rapport som släpps idag.

Molekylmixning skapar superstabilt glas

14 oktober, 2021 - Chalmers tekniska högskola

Bild: Sandra Hultmark arbetar med ett prov av ett nytt glasmaterial och använder en FSC (Fast Scanning Calorimetry) maskin. Illustrationen till vänster visar åtta olika perylen-molekyler som har undersökts i studien.  Med hjälp av en ny metod går det att framställa glas som både är superstabilt och har lång livslängd. Sådant glas kan bidra till […]

Fetma hos fyra av tio covidsjuka vuxna på IVA

14 oktober, 2021 - Göteborgs universitet

Personer med fetma, obesitas, var överrepresenterade bland vuxna som intensivvårdades i Sverige för covid-19 under pandemins första våg. Drygt 39 procent hade obesitas, mot cirka 16 procent i befolkningen. Individer med obesitas hade också större risk för lång vårdtid och dödsfall på IVA. Det visar en studie från Göteborgs universitet. Syftet med studien, publicerad i […]

Vägar till framgångsrik undervisning i programmering i grundskolan

13 oktober, 2021 - Umeå universitet

Peter Vinnervik på Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Umeå universitet besvarar i sin avhandling frågor som handlar om grundskollärares intentioner, förutsättningar och utmaningar med att införa programmering i sin undervisning.

Webinarium: Vem bestämmer vem som bestämmer? Partiledarval i Sverige

13 oktober, 2021 - Södertörns högskola

25 oktober bjuder Centrum för politikens organisering in till webinarium. Varför ser vi en sådan variation i hur partier väljer ledare? Vem i partiorganisationerna gynnas eller missgynnas av olika urvalsmetoder? Är vissa förfaranden mer ”demokratiska” än andra? I större delen av Europa och i stora delar av den demokratiska världen är ledaren för en stat […]

Brist på elnät gjorde att bensinbilen vann över den tidiga elbilen under 1900-talets början

13 oktober, 2021 - Lunds universitet

I en studie publicerad i Nature Energy visar forskare från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet att bristen på infrastruktur var en viktig faktor bakom att bilproducenter valde att tillverka bensinbilar istället för elbilar under det tidiga 1900-talets USA. Forskarna uppskattar att om elnätet hade etablerats och spridits 15 till 20 år tidigare så kunde det ha […]

Förorenande kemikalier faller med regn över Vättern – lagras i dricksvattnet

13 oktober, 2021 - Örebro universitet

Köldmedierna i nya kylar, frysar och luftkonditioneringsanläggningar skulle vara mer miljövänliga. Men nu visar en ny doktorsavhandling från Örebro universitet att restprodukter samlas i våra sjöar – utan att brytas ner. Bara i dricksvattentäkten Vättern ökar halterna av kemikalien TFA med långt över 100 kilo varje år.   Under arbetet med sin doktorsavhandling har Maria […]