Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Studenterna får inte lära sig hur de praktiskt kan bidra till en hållbar värld

10 maj, 2021 - Högskolan i Gävle

– Vi har undersökt 15 universitet i olika länder och resultaten är nedslående. Vi behöver tänka om och fokusera på att ge studenterna praktiska verktyg, säger Rodrigo Lozano, forskare inom industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle.

– Vi behöver kombinera de teoretiska lektionerna med andra typer av lärande, med fallstudier, med att ge oss ut på fältet och med strategiskt tänkande.

Hundars långtidsstress kopplad till relationen med ägarna

10 maj, 2021 - Linköpings universitet

Det finns ett samband mellan relationen till ägaren och stressnivån hos hunden. Detta enligt en studie från Linköpings universitet. Fynden, som publicerats i tidskriften Scientific Reports, pekar dessutom på att det finns skillnader mellan olika hundraser när det gäller samband mellan hundens stress och faktorer hos ägaren.

Flyttande småfåglar stiger till extrema höjder på dagen

7 maj, 2021 - Lunds universitet

Forskare har upptäckt att trastsångaren, en liten fågel som normalt flyttar på nätterna, flyger på extrema höjder på upp till 6300 meter de fåtalet gånger då den väljer att fortsätta att flyga på dagen under sin månadslånga flyttning från norra Europa till övervintringsområdena söder om Sahara. I en studie publicerad i Science presenterar forskarna sina […]

Så kan mobbning och fetma påverka flickors och pojkars psykiska hälsa

6 maj, 2021 - Uppsala universitet

Depressiva symtom är vanligare hos tonårsflickor än hos jämnåriga pojkar. Dock tycks pojkars psykiska hälsa påverkas mer om de lider av fetma. Oavsett kön är mobbning en betydligt större riskfaktor än övervikt för att utveckla depressiva symtom. De här slutsatserna drar forskare vid Uppsala universitet som i en enkätstudie följt ungdomar i sex år. Studien är publicerad i Journal of Public Health.

Stor studie kopplar demens till dålig njurfunktion

5 maj, 2021 - Karolinska Institutet

Äldre personer med njursjukdom har högre risk för demens, och risken ökar ju snabbare njurfunktionen minskar. Det visar en stor observationsstudie av forskare vid Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften Neurology. Resultaten betonar betydelsen av screening för demens hos personer med njursjukdom, enligt forskarna. – Vår studie understryker betydelsen av dålig njurfunktion som en underskattad […]

Kurs avbröts efter befarad smittspridning bland studenter

5 maj, 2021 - Umeå universitet

En veckokurs med läkar- och tandläkarstudenter vid Umeå universitet fick på onsdagen avbrytas och deltagarna skickas hem efter att två av studenterna testats positivt för covid-19. Kursen genomfördes i ett antal smågrupper, men det bedömdes ändå säkrast att avbryta för samtliga. Smittan har av allt att döma spridits vid en Valborgsfest som flera studenter hade deltagit.i

Kristina Sehlin MacNeil får Umeå kommuns vetenskapliga pris

5 maj, 2021 - Umeå universitet

Kristina Sehlin MacNeil, forskare vid Várdduo – Centrum för samisk forskning, har tilldelats Umeå kommuns vetenskapliga pris för 2021. Priset som är på 50 000 kronor delas ut till en forskare som genomgått forskarutbildning och sedan framgångsrikt fortsatt sitt vetenskapliga arbete.

Ny utvärderingsmodell för mer hållbara städer

5 maj, 2021 - Umeå universitet

Kavitha Shanmugam föreslår en modell för bedömning av städers hållbarhet. Modellramverket, vilket sammanför två olika livscykelverktyg, tar hänsyn till den kombinerade effekten av stadens centrala tjänster inom vatten, avfall och energi och syftar till att öka graden av cirkularitet. Kavitha försvarar sin avhandling måndagen den 10 maj vid Umeå universitet.

Regional spetskompetens banar väg för ny tandläkarutbildning vid Jönköping University

5 maj, 2021 - Jönköping University

Arbetet med en ny tandläkarutbildning på Hälsohögskolan vid Jönköping University fortsätter. Tandläkarutbildningen kommer vara viktig för att säkra en god och jämlik tandvård för hela Sverige. Som ett steg i processen inrättar JU nu tre nya kombinationstjänster inom odontologi som ger viktig kompetens för att arbeta vidare med uppbyggnaden av tandläkarutbildningen.

Ny studie förkastar idé om att du maximalt kan ha 150 kompisar

5 maj, 2021 - Institutet för Framtidsstudier

Ungefär 150 meningsfulla sociala kontakter, fler än så klarar människan inte av. Det så kallade ”Dunbars tal”, en idé från antropologin om en maxgräns för människans sociala förmåga har länge betraktats som en sanning. En ny studie visar dock att Dunbars tal inte stämmer.