Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Genvariant som skyddar mot covid-19 identifierad

13 januari, 2022 - Karolinska Institutet

En internationell metastudie ledd av forskare vid Karolinska Institutet har identifierat en specifik genvariant som skyddar mot svår covid-19. Forskarna lyckades peka ut varianten genom att studera människor med olika härkomst och menar att fynden understryker vikten av kliniska studier som inkluderar människor med olika ursprung. Resultatet har publicerats i tidskriften Nature Genetics. Utöver hög […]

Flera forskningsprojekt ska titta närmare på fördelarna med lövträ som byggnadsmaterial

13 januari, 2022 - Linnéuniversitetet

Södras forskningsstiftelse delar ut 5,9 miljoner kronor till fyra olika lövskogsprojekt, varav 1.9 miljoner går till Linnéuniversitetet. Syftet är att försöka utveckla användningen av lövträ, bland annat inom byggprodukter samt öka det ekonomiska värdet vid odling av lövskog. Pengarna som går till Linnéuniversitetet ska användas till projektet ”Fukt- och tidsberoende egenskaper hos sydsvenskt lövträ för […]

Rykten spelar allt större roll under långvariga kriser

13 januari, 2022 - Mittuniversitetet

Rykten utgör en stor del av informationsflödet under samhälleliga kriser som den pågående pandemin och det krävs alltmer tid och resurser för myndigheter och medier att kvalitetssäkra information till medborgarna. Det visar tre nya forskningsrapporter från DEMICOM vid Mittuniversitetet. − Rykten sprids snabbare än nyheter och myndighetsinformation, och det gäller inte minst i digitala och […]

Crowdfunders – vilka är de och varför vill de bidra med finansiering?

13 januari, 2022 - Jönköping University

Vill du lyckas med en crowdfunding-kampanj? Då ska du försäkra dig om att du vet vilka dina intressenter är och vad som motiverar dem. Det rådet ger Nadia Arshad, ekonomie doktor vid Jönköping International Business School, Jönköping University.

Miljönyttan av ekologisk odling beror på det omgivande landskapet, enligt studie

13 januari, 2022 - Lunds universitet

Att odla ekologiskt i stället för konventionellt kan gynna den biologiska mångfalden, men spelar det någon roll var man odlar ekologiskt? Enligt en studie från Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC) vid Lunds universitet och AgriFood Economics Centre vid Lunds universitet och SLU är svaret på frågan ja. Studien visar nämligen att ekologisk odling kan gynna […]

Högskolan i Skövde får två miljoner projekt om distansutbildning

13 januari, 2022 - Högskolan i Skövde

Högskolan i Skövde har fått två miljoner kronor från Universitets- och högskolerådet, UHR, för att vidareutveckla Högskolans organisation kring distansutbildningen. Projektet Hållbara strukturer för kvalitet i distansutbildningen startar inom kort.

Ny forskning visar hur risken för sårinfektioner efter en operation kan minimeras

12 januari, 2022 - Linnéuniversitetet

Infektioner som uppstår i operationssår efter operation kallas för postoperativa sårinfektioner. I en ny avhandling i vårdvetenskap från Linnéuniversitetet konstaterar Maria Qvistgaard att risken för att drabbas av dessa infektioner beror på ett flertal faktorer och att patienten behöver ett individanpassat stöd för att förbereda sig optimalt inför kirurgi. Postoperativa sårinfektioner är bland de vanligaste […]

Jönköping University vill växa med nytt centrum för tandvård

12 januari, 2022 - Jönköping University

Den 12 januari lämnar Jönköping Universitys fastighetsbolag HÖFAB in planhandlingar inför beslut om samråd till stadsbyggnadsnämnden i Jönköpings kommun. I nybyggnadsplanerna ingår bland annat att bygga ett centrum för odontologi och oral hälsovetenskap, samt bereda plats för en tandläkarutbildning.