Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Sandro Key-Åbergs diktning

9 november, 2001 - Umeå universitet

Sandro Key-Åberg (1922-1991) debuterade på 50-talet med korthuggna och originella dikter, målade med mörka färger. Nyberg visar att teman som kyla, utanförskap och död dominerar men att Key-Åberg också i dessa tidiga samlingar ger prov på varmare och mera livsbejakande texter.

Luleå-företag nomineras till Årets avknoppning

7 november, 2001 - Luleå tekniska universitet

Operax har nominerats till tävlingen Årets avknoppningsföretag. Företaget utvecklar en ny teknik för att garantera tjänstekvalitet på Internet och i intranät och har avknoppats från Luleå tekniska universitet/Centrum för distansöverbryggande teknik i Luleå. Enligt juryn arbetar Operax inom en ”värdeskapande teknologinisch med stor potential”.

– Det är glädjande att initiativ att tillvarata intressanta forskningsresultat från den akademiska världen och därigenom försöka skapa nya arbetstillfällen uppmärksammas, speciellt nu när IT-branschen i allmänhet upplever en stagnation, säger Jim Sundqvist, VD på Operax AB.

Doktorsavhandling ruskar om i de traditionella marknadsföringsteorierna

6 november, 2001 - Stockholms universitet

Hur digitala maskiner som datorer är på väg att på egen hand skapa en typ av aktörer på marknaden, artificials (t.ex. artificiella kunder) belyser Richard Gatarski, forskare vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet i sin avhandling. Han fokuserar på teoretisk innebörd, relationer mellan artficials (digitala maskiner som interagerar med varandra), artificials som designers och hur artificials kan organiseras.

FN-organ ber lundaforskare utreda ny typ av kolsänka

6 november, 2001 - Lunds universitet

Handeln med utsläppsrättigheter skall sänka de globala utsläppen av växthusgaser. Den som har naturliga kolsänkor – områden som absorberar mer koldioxid än de avger – kan ”kvitta” den tillgången mot sina åtaganden att minska utsläppen. Hittills har det mest handlat om skog. Men nu har en ny intressant möjlighet dykt upp i debatten. FN:s livsmedelsorgan […]

Luleå tekniska universitet kompetensutvecklar svensk industri

6 november, 2001 - Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet har fått i uppdrag att ingå i det konsortium som ansvarar för KK-stiftelsens satsning på skräddarsydd utbildning för företag inom industriell produkt-framtagning.

KK-stiftelsen satsar 50 miljoner kronor på att genom kompetensutveckling öka förnyelsetakten och effektiviteten när det gäller produktutveckling i landets små och medelstora företag.

Rasistisk forskning om invandring och arbetsmarknad

6 november, 2001 - Uppsala universitet

Det är en form av rasism när forskare söker förklara arbetslöshet bland vissa invandrargrupper med att de kommer från kulturellt avlägsna länder och därför saknar social och kulturell kompetens. Det hävdar Katarina Mattsson som i sitt avhandlingsarbete har granskat bilden av invandrare i dagstidningar och forskningstexter.

Från människan och kemin till antikens baksida – massor av populärvetenskap i skilda ämnen under en

5 november, 2001 - Stockholms universitet

• Varför vittrar regalskeppet Wasa? • Finns det Q10 i ansiktscremer? • Einstein och hans fysik • Konstgjord fotosyntes – ny form av energi? • 1800-talets offentliga parker • Strängteori och svarta hål • Ikonen: teologi och konst • Ord från Columbus möte med ny världen • Antikens baksida • Rymdens reaktioner i en ring […]

Skolan i ett filosofiskt perspektiv

5 november, 2001 - Stockholms universitet

Barn har ofta en mycket självklar, om än komplicerad, upplevelse av vad det är att vara just barn. I skoldiskussionen missförstås ofta den enskilde elevens upplevelse. Ställd inför grupper av elever har läraren svårigheter att orientera sig både i sina egna och i elevernas olika verklighetserfarenheter. Kurt Tärnlund, som i dagarna lägger fram sin avhandling […]

Nya metoder mäter hur mycket bensen utsätts vi för

5 november, 2001 - Göteborgs universitet

Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Forskare vid Göteborgs universitet har utvecklat nya metoder för att analysera utandningsluft eller urin och därmed mäta hur mycket bensen som tagits upp av kroppen under arbetet eller i trafikmiljön.

Supraledande kol

5 november, 2001 - Lunds universitet

I senaste numret av den ansedda vetenskapliga tidskriften Nature rapporterar en grupp forskare från Bell Laboratories i USA, det tekniska universitetet ETH i Zürich och LTH, Lunds Tekniska högskola, om hur en speciell form av kolmolekyler kan göras supraledande. Det handlar om grundforskning men på lite längre sikt hägrar drömmen om att kanske kunna använda […]