Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Att få mänsklig hjälp på Internet

26 april, 2002 - Linköpings universitet

Vem har inte kört fast vid en Internetsökning efter en viss information som borde finnas hos ett företag, en institution eller en organisation? Vem har inte då längtat efter att få tala med en människa som skulle kunna besvara den aktuella frågan utan trassel och tidsförlust? Johan Åberg från institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet har studerat hur ett sådant mänskligt hjälpsystem skulle kunna se ut.

Avhandling om människans värdighet inom vårdvetenskapen

26 april, 2002 - Mälardalens universitet

Margareta Edlund, universitetsadjunkt vid Mälardalens högskola, Institutionen för vård- och folkhälsovetenskap samt doktorand vid Åbo Akademi, Vasa, Finland disputerar fredag 3 maj med avhandlingen ”Människans värdighet – ett grundbegrepp inom vårdvetenskapen”. Avhandlingen är gjord vid Institutionen för vårdvetenskap vid Åbo Akademi.

Akustisk mätmetod med stort användningsområde

26 april, 2002 - Mälardalens universitet

Fredrik Granstedt, doktorand på Institutionen för Elektronik vid Mälardalens högskola lägger fram sin licentiatavhandling i Västerås den 3 maj. Titeln är ”Gas Sensing using an Electro Acoustic Principle” och handlar om ett sensorsystem för gasmätning, framför allt koldioxidmätning. Sensorsystemet är baserat på en akustisk mätprincip, d v s att mäta gaskoncentration med hjälp av ljud.

Ny kunskap om blågröna alger i Östersjön!

26 april, 2002 - Stockholms universitet

Blomningar av ofta giftiga blågrönalger (cyanobakterier) återkommer varje sommar i Östersjön. Dessa organismer har en unik förmåga att utnyttja luftens kvävgas som näringskälla, så kallad kvävefixering. Genom denna process tillför blågrönalgerna kväve inte bara till sig själva utan göder också hela ekosystemet med kväve.

Matematik på distans – ny unik kurs

26 april, 2002 - Stockholms universitet

Högskolor och universitet har svårigheter att rekrytera studenter med tillräckliga förkunskaper i matematik. Många studenter har svårt att följa sitt utbildningsprogram just för att de inte har tillräckliga kunskaper i matemati

Mindre buller på väg

25 april, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Buller påverkar vår hälsa negativt och är ett stort miljöproblem. Idag är bildäcken den största källan till vägtrafikbuller vid normala hastigheter. En minskning av däck- och vägbanebullret innebär en komplex problematik, men kan åstadkommas med rätt kombination av däck och vägyta. I sin avhandling vid Chalmers har Krister Larsson tagit fram en bättre modell för beräkningar av kontakten mellan däck och väg.

116 miljoner till forskning inom biologisk mångfald

25 april, 2002 - Formas

Formas har beslutat att dela ut 116 miljoner kronor till forskning inom biologisk mångfald. 50 miljoner delas ut i år och 66 miljoner planeras att delas ut 2003 och 2004. Det är en rejäl satsning på yngre forskare från Formas sida – 29 procent av projekten har gått till den gruppen.

Folkhögskolan och invandrarna

24 april, 2002 - Linköpings universitet

Hur upplever invandrare på folkhögskolor sina liv på och utanför skolan? Hur tillvaratas deras erfarenheter i undervisningen, och hur ser de på att gå i blandade klasser respektive i klasser med enbart invandrardeltagare?

Tillväxt med eftertanke och klar utvecklingsstrategi

24 april, 2002 - Stockholms universitet

Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet reagerar på slutsatser i Högskoleverkets rapport och på formulering i deras pressmeddelande. Vår lärarkår är välutbildad och vår tillväxt har skett med en klar utvecklingsstrategi. Vi skulle välkomna en debatt om den regionalpolitik som inneburit att 16 orter erbjuder ekonomutbildning, varav några fått svårigheter att rekrytera såväl studenter som kompetenta lärare.

Forskarupptäckt vid Stockholms universitet

24 april, 2002 - Stockholms universitet

Forskare vid Stockholms universitet har upptäckt att akrylamid bildas i kolhydratrika livsmedel som tillagas vid höga temperaturer. Speciellt höga halter uppmättes i potatisprodukter, t.ex. pommes frites och chips. Forskningen syftar ytterst till att utveckla bättre metoder för att upptäcka och riskbedöma genotoxiska ämnen.
Under ledning av docent Margareta Törnqvist, Institutionen för miljökemi, vid Stockholms universitet, bedriver en forskargrupp forskning om s.k. genotoxiska ämnen, dvs. ämnen som kan ge upphov till cancer genom att reagera med arvsanlagen, DNA. Närmare forskning om akrylamid inleddes i samband med läckaget av tätningsmedlet Rhoca Gil vid tunnelbygget i Hallandsåsen. Forskargruppen studerade exponerade arbetare och boende i området, varvid höga doser av akrylamid även uppmättes i blodprover ur kontrollgruppen, dvs. från personer utan känd exponering för akrylamid.