Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Starka namn till nya forskarassistenttjänster inom humaniora och samhällsvetenskap

26 april, 2002 - Vetenskapsrådet

Ansökningstrycket i Vetenskapsrådets stora satsning på yngre forskare inom humaniora och samhällsvetenskap har överstigit alla förväntningar. Fler än 550 personer har sökt drygt 30 forskarassistenttjänster.
– Eftersom de sökande dessutom hållit en sådan mycket hög kvalitet har vi avsatt mer pengar, ytterligare 5-6 miljoner, för att fler ska kunna anställas, säger Bengt Hansson, huvudsekreterare i ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap.

Färgsignalerande fåglar och parasitsteklars kamp för överlevnad

26 april, 2002 - Vetenskapsrådet

Pengar till forskning om biologisk mångfald utdelade:
Över 50 projekt får medel från Vetenskapsrådet i vårens satsning på grundforskning inom området biologisk mångfald. Satsningen innefattar även ekologi med inriktning på arters anpassning och samspel samt deras naturliga egenskaper och livsbetingelser.

Att få mänsklig hjälp på Internet

26 april, 2002 - Linköpings universitet

Vem har inte kört fast vid en Internetsökning efter en viss information som borde finnas hos ett företag, en institution eller en organisation? Vem har inte då längtat efter att få tala med en människa som skulle kunna besvara den aktuella frågan utan trassel och tidsförlust? Johan Åberg från institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet har studerat hur ett sådant mänskligt hjälpsystem skulle kunna se ut.

Avhandling om människans värdighet inom vårdvetenskapen

26 april, 2002 - Mälardalens universitet

Margareta Edlund, universitetsadjunkt vid Mälardalens högskola, Institutionen för vård- och folkhälsovetenskap samt doktorand vid Åbo Akademi, Vasa, Finland disputerar fredag 3 maj med avhandlingen ”Människans värdighet – ett grundbegrepp inom vårdvetenskapen”. Avhandlingen är gjord vid Institutionen för vårdvetenskap vid Åbo Akademi.

Akustisk mätmetod med stort användningsområde

26 april, 2002 - Mälardalens universitet

Fredrik Granstedt, doktorand på Institutionen för Elektronik vid Mälardalens högskola lägger fram sin licentiatavhandling i Västerås den 3 maj. Titeln är ”Gas Sensing using an Electro Acoustic Principle” och handlar om ett sensorsystem för gasmätning, framför allt koldioxidmätning. Sensorsystemet är baserat på en akustisk mätprincip, d v s att mäta gaskoncentration med hjälp av ljud.

Ny kunskap om blågröna alger i Östersjön!

26 april, 2002 - Stockholms universitet

Blomningar av ofta giftiga blågrönalger (cyanobakterier) återkommer varje sommar i Östersjön. Dessa organismer har en unik förmåga att utnyttja luftens kvävgas som näringskälla, så kallad kvävefixering. Genom denna process tillför blågrönalgerna kväve inte bara till sig själva utan göder också hela ekosystemet med kväve.

Matematik på distans – ny unik kurs

26 april, 2002 - Stockholms universitet

Högskolor och universitet har svårigheter att rekrytera studenter med tillräckliga förkunskaper i matematik. Många studenter har svårt att följa sitt utbildningsprogram just för att de inte har tillräckliga kunskaper i matemati

Mindre buller på väg

25 april, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Buller påverkar vår hälsa negativt och är ett stort miljöproblem. Idag är bildäcken den största källan till vägtrafikbuller vid normala hastigheter. En minskning av däck- och vägbanebullret innebär en komplex problematik, men kan åstadkommas med rätt kombination av däck och vägyta. I sin avhandling vid Chalmers har Krister Larsson tagit fram en bättre modell för beräkningar av kontakten mellan däck och väg.

116 miljoner till forskning inom biologisk mångfald

25 april, 2002 - Formas

Formas har beslutat att dela ut 116 miljoner kronor till forskning inom biologisk mångfald. 50 miljoner delas ut i år och 66 miljoner planeras att delas ut 2003 och 2004. Det är en rejäl satsning på yngre forskare från Formas sida – 29 procent av projekten har gått till den gruppen.