Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Vad är entreprenörskap?

19 september, 2001 - Växjö universitet, från 2010 en del av Linnéuniversitetet

Många anställda idag upplever en allt större press att vara kreativa och initiativtagande. En allmänt utbredd syn sätter entreprenörskap som ett slags ideal och recept för framgång, men många bränns ut i förväg. Vilken typ av entreprenörskap är detta ett uttryck för? Hur har det blivit så? Kan det finnas andra sätt att se på entreprenörskap?

Mängden biomassa i ett område avgör sammansättningen av djurarter

18 september, 2001 - SLU

Den mängd energi, i form av biomassa, som växterna producerar har inflytande på artsammansättningen av olika djurgrupper. Såväl arternas utbredningsområde, djurens kroppsstorlek och populationstäthet som hur de utnyttjar befintliga resurser påverkas. Det framgår av en ny avhandling vid SLU i Umeå.

Svenska ridhästar lever allt längre

18 september, 2001 - SLU

Vid fyra års ålder genomgår många svenska ridhästar en omfattande kontroll då både deras hälsa och prestation bedöms. Sambanden är starka mellan dessa tidiga iakttagelser och hästarnas senare öden och prestationer, visar en ny
doktorsavhandling. Resultaten visar också att i motsats till vad många tror lever våra ridhästar allt längre.

Konkurrensförmågan förbättras av IT

18 september, 2001 - Umeå universitet

I sin doktorsavhandling visar Gert-Olof Boström att en bransch, den svenska arkitektbranschen, som exponeras för informationsteknologi förändras. Informationsteknologin, IT, i det studerade fallet representeras av CAD, Computer Aided Design som är en programvara som gör det möjligt att konstruera en ritning i en dator.

Rätt teknik förebygger bråck i operationssnitt

18 september, 2001 - Umeå universitet

Det är fortfarande vanligt med ärrbråck efter stora bukoperationer. Denna kirurgiska komplikation – som förorsakar cirka 2 000 operationer per år i Sverige – kan delvis förebyggas med en god suturteknik, visar en avhandling vid Umeå universitet.

Svåra samlagssmärtor vanligast hos yngre kvinnor

18 september, 2001 - Umeå universitet

Långvariga och svåra samlagssmärtor är vanligt hos kvinnor i alla åldrar, men framför allt hos yngre. Knappt 40% av de drabbade hade sökt sjukvård för sina besvär. Det framgår av en avhandling vid Umeå universitet.

PCB och Östrogen kan orsaka fiskdöd

17 september, 2001 - Umeå universitet

I avhandlingen presenteras forskningsresultat som visar på hur hormonet östrogen kan påverka den embryonala utvecklingen hos fiskar och hur viktigt det är att hitta tillförlitliga biomarkörer för att kunna identifiera dessa ämnen.

Direktsänt debatt om stamceller i Sveriges Radio

17 september, 2001 - Vetenskapsrådet

Torsdagen den 20 september deltar Vetenskapsrådet i en direktsänd radiodebatt om stamceller i Sveriges Radios P1. Programmet ”Stamceller – möjligheter och hot” ska ge en bild av det aktuella forskningsläget, låta allmänheten komma till tals och ge utrymme för olika åsikter och frågeställningar.

Bättre vägar utan merkostnad – ingen omöjlighet!

16 september, 2001 - Stockholms universitet

Talar man om vägunderhåll förs tankarna nästan omedelbart till betong och asfalt och stora rykande maskiner som bullrande kavlar ut en kladdig smet. Men underhåll av vägarna omfattar mycket mer. Bland annat i en omfattande planeringsprocess kan stora effektivitetsvinster göras vilket leder till bättre vägar utan merkostnad.