Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Både finsk och svensk. Om försvenskningen av Tornedalen.

22 oktober, 2001 - Umeå universitet

I avhandlingen undersöker Elenius hur livsbetingelserna för den finskspråkiga minoriteten i Tornedalen förändrades av moderniseringen under perioden 1850-1939. Under den tidsperioden förändrades språkpolitiken i folkskolan från en tolerant inställning till det finska språket till en mer inskränkt assimileringspolitik.

Vakuums egenskaper kartläggs

22 oktober, 2001 - Umeå universitet

Tre forskare vid Umeå universitet, docenterna Gert Brodin och Mattias Marklund samt professor Lennart Stenflo, har visat hur man kan studera kollisioner mellan ljuspartiklar, fotoner i vakuum. Normalt har sådana processer betraktats som science fiction, eftersom de endast kan äga rum på grund av vakuums kvantelektrodynamiska egenskaper.

240 000 dollar till svensk alzheimerforskning

22 oktober, 2001 - Göteborgs universitet

Som första forskare utanför Nordamerika får Ingmar Skoog, professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Sahlgrenska akademin, The Zenit Fellows Award. Priset delas ut av amerikanska Alzheimers Association och tilldelas fem forskare varje år.

Konsten att förpacka skvalpfritt

22 oktober, 2001 - Lunds universitet

När man förpackar mjölk, juice och andra flytande livsmedel gäller det att ha maskiner som kan arbeta snabbt och effektivt utan att vätskan skvalpar över. Förpackningen måste ju flyttas från en påfyllningsstation till förseglingsstationen. Vad som är optimal acceleration och hastighet har man hittills fått pröva sig fram till. Men nu finns det en matematisk modell för att beräkna hur skvalpfria förflyttningar ska utformas.

Enklare analysera oskarp logik

22 oktober, 2001 - Örebro universitet

Pontus Bergstens avhandling ”Observers and Controllers for Takagi-Sugeno Fuzzy Systems”, presenterar en undersökning av hur man kan styra och observera dynamiska processer och system med hjälp av så kallad fuzzy (oskarp) logik.

Forskning för elever och lärare på Skolforum

22 oktober, 2001 - Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet deltar med ett fylligt program under mässan Skolforum i Älvsjö den 29-31 oktober. Eftersom Vetenskapsrådet har ett nationellt ansvar för övergripande forskningsinformation är skolor en viktig grupp. Samarbete med skolor och utbildningsansvariga är av central betydelse i detta arbete.

Sveriges första kvinnliga doktor inom stålbyggnad

22 oktober, 2001 - Luleå tekniska universitet

Väggelement av den typ som studerats i doktorsavhandlingen Column Buckling with Restraint from Sandwich Wall Elements, används ofta i industribyggande tillsammans med en stålstomme. Avhandlingen, med vilken Eva Hedman-Pétursson disputerar den 25 oktober vid Luleå tekniska universitet, behandlar den stagande effekt som en elementvägg har på en stålpelare mot knäckning i väggens plan. Resultaten visar att stagningen har en positiv effekt på byggkostnaden.

Forskning för elever och lärare på Skolforum

21 oktober, 2001 - Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet deltar med ett fylligt program under mässan Skolforum i Älvsjö den 29-31 oktober. Eftersom Vetenskapsrådet har ett nationellt ansvar för övergripande forskningsinformation är skolor en viktig grupp. Samarbete med skolor och utbildningsansvariga är av central betydelse i detta arbete.

Landets första socionomutbildning fyller 80 år – firas med konferens

19 oktober, 2001 - Stockholms universitet

För 80 sedan startade landets första socionomutbildning av Stockholms stad och Centralförbundet för socialt arbete. Detta firar Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan med en konferens med temat Nya mål för socialt arbete – vetenskap, professionalitet, politik Tid: 25 och 26 oktober Plats: Institutionen för socialt arbete- Socialhögskolan, Sveavägen 160 (f.d. Sveaplans gymnasium) Temat för […]

Hur nedsatt hörsel påverkar par

19 oktober, 2001 - Linköpings universitet

Nedsatt hörsel är ett funktionshinder som påverkar omgivningen och de närstående. Drabbas den ene i ett parförhållande måste bägge anpassa sig till förändringen.