Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Nya rön om Skelleftesjukan presenteras av umeforskare

7 december, 2000 - Umeå universitet

En modell för mekanismen bakom den s.k. Skelleftesjukan har nu presenterats av forskare vid Umeå universitet. För första gången i världen har de kunnat visa förändringar i strukturen hos det ämne som ligger bakom sjukdomen.

Nya rön om människan ålder och ursprung: Alla härstammar från afrikansk urmoder

7 december, 2000 - Uppsala universitet

En studie av bl.a. Uppsalaforskare som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature i dag utgör det hittills starkaste belägget för teorin att alla människor har ett gemensamt ursprung i Afrika. Bakom artikeln står Uppsalaforskarna Ulf Gyllensten och Max Ingman som samarbetat med professor Svante Pääbo i Leipzig.

Neoliberalismen eliminerar medelklassen i Tredje Världen?

6 december, 2000 - Stockholms universitet

I de flesta länder i Tredje Världen där de inhemska entreprenörerna varit svaga har staten fått spela en dominant roll inte bara politiskt utan även i ekonomin och produktionen. Staten har många gånger vuxit oproportionerligt mycket och med den en högt utbildad medelklass, som via staten tillägnat sig makt och inflytande. Under 80- och 90-talen har Tredje Världens stater i stor utsträckning av IMF och Världsbanken påtvingats en strukturanpassningspolitik med inriktning på reduktion av den offentliga sektorn. Detta har resulterat i massarbetslöshet bland medelklassen i dessa länder. En fråga som genast väcks är vad som har hänt med alla dessa utbildade människor, när de nu blivit utestängda från den statliga sektorn som har varit deras huvudsakliga arbetsgivare och källa till makt, prestige och social mobilitet.

Alkalimetaller på heta ytor – grunden för en ny partikeldetektor

6 december, 2000 - Göteborgs universitet

Magnus Hagström, Inst för kemi, Fysikalisk kemi, Göteborgs universitet avser att avlägga filosofie doktorsexamen i kemi, med inriktning mot fysikalisk kemi med avhandlingen ”Alkali Ion Desorption at Atmospheric Pressure: Desorption Kinetics and Detection of Individual Alkali Salt Particles”

Konstgjord knäled ger onormalt rörelsemönster

6 december, 2000 - Göteborgs universitet

I Sverige får varje år fler än 3000 patienter en plastprotes inopererad i knäleden. Majoriteten av patienterna är nöjda med resultatet.
I en studie vid Göteborgs universitet visar det sig dock att alla undersökta patienter som fått ledytan i knät ersatt med en konstgjord led hade ett onormalt rörelsemönster jämfört med friska knän.

Livsviktiga dofter

6 december, 2000 - Göteborgs universitet

Eva M. Pettersson, Kemisk Ekologi, Botaniska institutionen, Göteborgs universitet avser att avlägga filosofie doktorsexamen i Kemisk Ekologi med avhandlingen: ”Vital Volatiles – Host Location in Parasitic Wasps”

Ny behandling vid impulsiv aggression?

6 december, 2000 - Göteborgs universitet

Doktorsavhandling

En studie från Göteborgs universitet föreslår ny medicinsk behandling av
patienter med dålig impulskontroll, till exempel vid alkohol-/drogberoende,
psykopati eller bulimi.
Avhandlingen visar att 2impulsivt2 och aggressivt beteende hos råttor med
låg nivå av serotonin i hjärnan minskas genom behandling med naloxon.

Sampling och Fourier-Laplace-transformer i flera komplexa variabler

6 december, 2000 - Göteborgs universitet

Niklas Lindholm, Matematik och datavetenskap, Göteborgs universitet, avser att disputera för avläggande av filosofie doktorsexamen i matematik vid Göteborgs universitet med avhandlingen ”Sampling and Fourier-Laplace transforms in several complex variables”.

AstraZeneca Lecture 5 december:Selektiv katalys – ämne vid årets AstraZeneca Lecture Selektiv kat

5 december, 2000 - Stockholms universitet

Tid: 5 december kl. 14.00 Titel: Palladium-Catalyzed Hetero-Atom Bond-Forming Reactions and How They Work Lokal: Magnélisalen, Arrheniuslaboratorierna, Frescati, Stockholms universitet, Svante Arrhenius väg 12. Genom katalys kan man påskynda kemiska reaktioner och uppbyggnad av molekyler. Med selektiv katalys kan man dessutom styra reaktionerna så att endast en önskad molekyl av flera möjliga bildas. Användning av […]