Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Kvinnors väg mot frigörelse i mellankrigstidens svenska romaner

11 april, 2002 - Stockholms universitet

Mellan Ulla Bjernes Ingen mans kvinna (1919) och Ester Lindins Tänk, om jag gifter mig med prästen! (1940) skrevs över åttio samtidsromaner av och om kvinnor. Ett exempel är Margareta Subers Charlie (1932) som var först i Sverige med att gestalta en lesbisk huvudperson. Men trots att dessa romaner nådde en bred publik i sin samtid har de hittills utgjort en vit fläck på den litteraturhistoriska kartan.

EU-nyheter för svenska forskare

11 april, 2002 - Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådets bidrag får användas i EU-ansökningar och pengar finns för planeringsbidrag:
– EU-pengar är ett sätt för forskarna att stärka finansieringen av sina projekt. Den möjligheten måste tas tillvara, säger Pär Omling generaldirektör för Vetenskapsrådet.

Leverans av solvärmesystem kan påbörjas

11 april, 2002 - Formas

Det vinnande förslaget i tekniktävlingen för solvärme i småhus har nu klarat alla krav. Provinstallationerna är godkända av Statens Provnings- och Forskningsinstitut, SP, och leveranserna till mer än 1000 kunder påbörjas inom kort.

Leverans av solvärmesystem kan påbörjas

11 april, 2002 - Formas

Det vinnande förslaget i tekniktävlingen för solvärme i småhus har nu klarat alla krav. Provinstallationerna är godkända av Statens Provnings- och Forskningsinstitut, SP, och leveranserna till mer än 1000 kunder påbörjas inom kort.

Paradoxer i den svenska familjedaghemspolitiken

10 april, 2002 - Stockholms universitet

Familjedaghem (”dagmammor”) är en kontroversiell barnomsorgsform som inte riktigt passar in i gängse strukturer och föreställningar. Det visar Malene Karlssons i sin doktorsavhandling som hon i dagarna lägger fram vid Lärarhögskolan i Stockholm.

Att få och ge besked om att livet snart är slut

10 april, 2002 - Linköpings universitet

När läkaren måste berätta att en cancersjukdom gått för långt för möjlig behandling är det en svår situation för både patienten, familjen och läkaren själv. Maria Friedrichsen belyser i en avhandling från Linköpings universitet de olika parternas upplevelser av ett sådant besked. Avhandlingen är den första i ämnet palliativ medicin (=vård i livets slutskede) i Sverige.

Umeå universitet blir trådlöst

9 april, 2002 - Umeå universitet

Umeå universitet har byggt upp ett trådlöst nätverk på centrala delar av campus för att ge studenter möjlighet att koppla sig mot universitetets datornät och Internet.

Vår självbild påverkas mest av vår mamma

9 april, 2002 - Umeå universitet

Avhandlingen undersöker den roll önskningar och självbild har i människors relationer. Dessa skiljer sig beroende på hur personligheten är organiserad.

Skytteanska priset till Sidney Verba

9 april, 2002 - Uppsala universitet

Världens ledande valforskare, Sidney Verba, professor i statskunskap vid Harvard University, USA, har tilldelats skytteanska priset för år 2002 för sin ”inträngande empiriska analys av det politiska deltagandet och dess betydelse för demokratins funktionssätt”. Skytteanska priset är på 400 000 kronor och ett av de största i samhällsvetenskaperna.

Dike eller inte dike – det är frågan

9 april, 2002 - Luleå tekniska universitet

Vad är ett bra dike? Stannar föroreningarna kvar i diket eller rinner de rakt igenom? Är diken billiga i jämförelse med ledningar? Dessa frågor har Magnus Bäckström svarat på i doktorsavhandlingen ”Grassed swales for urban storm drainage.” Disputationen sker den 12 april.