Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Motsträviga myndigheter; Sektorsforskningen och politisk styrning

19 oktober, 2001 - Linköpings universitet

Forskningspolitiken som växte fram i Sverige under 1980-talet analyseras i en avhandling i tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet. Bo Persson undersöker vilka följder det fick för Statens råd för byggnadsforskning (BFR) och Styrelsen för teknisk utveckling (STU) när staten försökte reformera sektorsforskningen.

Så anpassas svensk lagstiftning efter EU-inträdet : Punktskatter belysta i färsk avhandling

19 oktober, 2001 - Högskolan Väst

Sedan Sverige gick med i EU har förutsättningarna för utformandet av svenska skatteregler förändrats. Stefan Olsson, forskare och lärare i skatterätt vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, har i en nyligen framlagd avhandling studerat vad det svenska medlemskapet haft för konsekvenser för den rättsliga regleringen av punktskatter.

Att sortera nerver

19 oktober, 2001 - Linköpings universitet

Med mikrokirurgiska metoder kan kirurgerna numera reparera t ex handskador mycket bättre än tidigare. Men nervtrådar som växer ut igen efter en skada hamnar inte alltid rätt. En känselnerv kanske växer fram till en muskel, vilket inte ger något resultat alls, eller också ger den fel signaler så att patienten rör vid något med pekfingret men känner beröringen i tummen.

Inklämd sena vanlig orsak till axelsmärta

19 oktober, 2001 - Linköpings universitet

Den så kallade supraspinatussenan sitter i axeln och är viktig för axelledens funktion. Kronisk inflammation i anslutning till denna sena är ett vanligt problem, som orsakar både smärta och funktionsförlust. Linköpingsortopeden Bo Tillander har studerat denna sjukdom i sin doktorsavhandling.

Förbättringar av den fysiska arbetsmiljön

19 oktober, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Linda Rose vid Institutionen för produkt- och produktionsutveckling på Chalmers har i sitt doktorsarbete utvecklat modeller och metoder för analys och förbättring av fysisk arbetsmiljö samt för skattning av personskaderisker och deras kostnader på företagsnivå.

God energihushållning ställer krav på lösfyllnadsisolering

19 oktober, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Av den totala energianvändningen under en byggnads livscykel står uppvärmning av byggnaden för den största delen. Därför är det väsentligt både för miljön och för den enskilde husägaren att ha en väl fungerande värmeisolering i byggnaden. Isoleringsförmågan hos lösfyllnadsisolering på vindsbjälklag har studerats både experimentellt och teoretisk i ett doktorandprojekt på Institutionen för byggnadsfysik på Chalmers tekniska högskola.

Hur drivs och matas aktiva galaxer

19 oktober, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Aktiva galaxer avger enorma mängder strålning, och antas frigöra sin energi från material som faller in mot ett svart hål. Under de senaste fem åren har astronomerna förstått att det förmodligen finns ett svart hål i de flesta galaxer. Studier av centralt belägen gas som kan fungera som bränsle kan därför hjälpa oss att förstå matningen av aktiva galaxkärnor och vad som startar aktiviteten. Ylva Pihlström vid Onsala Rymdobservatorium presenterar sådana studier i en doktorsavhandling på Chalmers.

Sociologisk Forskning – ny redaktion och nytt nummer

19 oktober, 2001 - Växjö universitet, från 2010 en del av Linnéuniversitetet

Från och med nummer 2/2001 är redaktionen för tidskriften Sociologisk Forskning förlagd till Samhällsvetenskapliga institutionen vid Växjö universitet. Här är några smakprov ur innehållet:

Tre nya arenor – studiestart hösten 2002

19 oktober, 2001 - Luleå tekniska universitet

I samband med sitt sammanträde beslutade universitetsstyrelsen vid Luleå tekniska universitet på fredagen om ytterligare tre arenor som fått namnen Jordens resurser, Innovativ teknik och Livsstil, hälsa, teknik.