Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Stora Fernströmpriset delas av två Uppsala-forskare – båda banbrytande inom diabetesforskningen

18 oktober, 2001 - Lunds universitet

Den livsnödvändiga produktionen av insulin sköts av de langerhanska cellöarna i bukspottkörteln. En vuxen människa har ca en miljon cellöar och tillsammans väger de ett gram! Denna fascinerande mikrovärld har i ett halvt sekel varit forskningsfält för årets Fernströmpristagare: professorerna Bo Hellman och Claes Hellerström vid Institutionen för medicinsk cellbiologi, Uppsala universitet. De räknas båda till de internationella portalgestalterna inom diabetesforskningen

Livsmedelsanalyser utan lösningsmedel

17 oktober, 2001 - Lunds universitet

Koldioxid kan användas i stället för miljöfarliga lösningsmedel när man analyserar de fetter som ingår i livsmedel. Det visar försök med s k överkritisk koldioxidextraktion utförda vid Avdelningen för analytisk kemi vid Lunds universitet. Metoden kan bli både snabbare och mindre arbetskrävande än vid extraktion med lösningsmedel.

Nytt centrum för medicinsk bildhantering i Linköping

17 oktober, 2001 - Linköpings universitet

Tekniska högskolan i Linköping, landstinget och IT-företaget Sectra går samman i ett nytt forskningscentrum som ska heta CMIV, Center for Medical Image Science and Visualisation. Det nya centret blir en del av universitetet och ska vara nära knutet till både Nationellt Superdatorcentrum vid universitet och till Universitetssjukhusets röntgenavdelning.

Bättre metod för studier av läkemedelsbiverkningar

17 oktober, 2001 - Karolinska Institutet

De flesta människor behandlas någon gång med mediciner som inte helt ger avsedd effekt eller som orsakar biverkningar. Många gånger beror det på att vissa enzymer i levern bryter ner läkemedlet i en hastighet som leder till för snabb eliminering av läkemedlet. Alternativt kan läkemedlet omvandlas till ämnen som leder till biverkningar. Den viktigaste gruppen av nedbrytande enzym är av typen cytokrom P450 (CYP).

Vill studera barns rättigheter: Ny professor i pedagogik vid Karlstads universitet

16 oktober, 2001 - Karlstads universitet

Solveig Hägglund är ny professor i pedagogik vid Karlstads universitet. Hon kommer närmast från Göteborgs universitet och är intresserad av barns utveckling och villkor. Hur formas t ex könsroller i klassrummen? Eller varför motiverar barn mobbning med argument om olikhet? Hon ställer sig också frågor om barns rättigheter och vill studera hur FN:s barnkonvention tillämpas.

Bladrost i salixodlingar studeras med ny DNA-teknik

16 oktober, 2001 - SLU

Bladrost är en skadesvamp som har orsakat stora skördeförluster i energiskogsodlingar. Rostsvamparna har förmågan att snabbt anpassa sig till värdväxten. Energiskog som från början lindrigt angrips av rosten blir med tiden allt kraftigare ansatt.