Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Klart förslag till svenska riktlinjer för stamcellsforskning

7 juli, 2001 - Vetenskapsrådet

Förbud mot att skapa mänskliga embryon enbart för forskning. Nej till experiment med kloningsteknik. Ja till forskning på stamceller från embryon som blivit över vid provrörsbefruktning. Det är dessa riktlinjer som bör gälla för forskningen om stamceller, anser nämnden för forskningsetik inom ämnesrådet för medicin, Vetenskapsrådet.

Borrning en flaskhals i produktionsprocessen: Lic-uppsats framlagd av en av HTU:s första studenter

6 juli, 2001 - Högskolan Väst

Borrning är ofta en av flaskhalsarna vid produktion av höga volymer. Trots detta är det ett ganska outforskat område. Tomas Beno, utbildad till maskiningenjör och numera forskarstuderande vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla (HTU), har i sin nyligen framlagda licentiatuppsats: ”Heat Generation and Heat Transfer in Drilling operations”, studerat borrprocessen och värmens inverkan på verktygskrafter och den färdiga produkten vid olika kylvätsketryck.

Beräkning av stålbroars utmattning

5 juli, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Stålkonstruktioner håller inte för evigt. Utmattning i materialet är en betydande orsak till skador, och därför finns det behov av att göra så korrekt uppskattning som möjligt av spänningar och därmed risker för utmattningsbrott. Om dessa problem, särskilt för broar, handlar en ny doktorsavhandling vid Chalmers. Bland annat studeras äldre nitade broar.

Stipendier till kvinnliga forskare

29 juni, 2001 - Stockholms universitet

Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse har delat ut stipendier till följande kvinnliga forskare vid Stockholms universitet: Michelle Ariga, som inom sociologi doktorerar på The social construction of membership Eva Berglund, fil.dr i psykologi med forskningsprogrammet Barns språkutveckling Linda Grönwall, som i arkeologi doktorerar på Boplatsens betydelse under yngre järnålder Christina Hedman, som inom tvåspråkighet […]

Två nya professorer till Luleå tekniska universitet

29 juni, 2001 - Luleå tekniska universitet

Två nya professorer har utsetts vid Luleå tekniska universitets institution för hälsovetenskap i Boden.
Gun Nordström är ny professor i omvårdnad och Gunnevi Sundelin i sjukgymnastik/fysioterapi.

Därmed har universitetet utsett tre kvinnliga professorer bara de tre sista månaderna.

Danio, eller bara en danio?

27 juni, 2001 - Stockholms universitet

Vad? Brachydanio är faktiskt Danio? Och Danio har blivit Devario? Vad pratar ni om? Jo. Om du är en akvarist eller tycker om att ha vackra fiskar simmande i ditt akvarium, då vet du kanske redan vad en jättedanio eller devariodanio är, och hur en blå danio, en zebrafisk eller en leoparddanio ser ut. Små livliga stimfiskar som finns i akvarier i hela världen, men som har sitt naturliga ursprung i tropiska och subtropiska rinnande sötvatten i södra och sydöstra Asien.

Flickor med tidig sexuell debut i ett livsloppsperspektiv

27 juni, 2001 - Stockholms universitet

Sexualiteten har ganska lika utvecklingsimplikationer i tonårsflickors liv idag som för 26 år sedan.
Det är ett av de resultaten som framgår i en avhandling som Chris Magnusson vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet nyligen lagt fram. Den behandlar flickors livssituation beträffande relationer, välbefinnande, självperception och anpassning i ett livslopps perspektiv

Sexuella kontakter i en liten värld

27 juni, 2001 - Stockholms universitet

Christofer Edling, Fredrik Liljeros och Yvonne Åberg från sociologiska institutionen vid Stockholms universitet har, tillsammans med Luis Amaral och Eugene Stanley vid Boston University, undersökt den statistiska fördelningen av sexuella kontakter hos 2 810 svenskar. Resultaten pekar på att fördelningen över antalet sexpartner en individ haft under de senaste 12 månaderna är ”skalfri”. Tillspetsat kan man säga att det innebär att vilka två sexuellt aktiva personer som helst kan vara kopplade till varandra genom bara ett fåtal sexuella kontakter.

Ny sajt om medicinsk forskning och djurförsök

26 juni, 2001 - Vetenskapsrådet

Idag, tisdag den 26 juni, öppnas en ny webbplats: www.medicinsk.forskning.se. Syftet är att ge en inblick i forskningen, dess framsteg, nytta och metoder. En central fråga är de etiska problemen, inte minst djurförsök.

Svenskt militärt ledarskap i Bosnien

25 juni, 2001 - Stockholms universitet

Fredsfrämjande insatser är i dag ett högprioriterat område för det svenska försvaret och de erfarenheter som görs i samband med insatserna kommer att påverka ledarskapsutbildningen i Försvarsmakten. När svenska befäl och soldater tidigare gått in i FN-uppdrag har det varit som om de försvunnit in i en ”svart låda” för att sedan komma ut i offentligheten igen efter ett halvår. Det är inte många som vet vad chefer och soldater varit med om.