Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

40 år med LTH – en resa i text och bild

12 oktober, 2001 - Lunds universitet

Nu släpps boken ”År 2001 – en LTH-odyssé”. Den har tillkommit i samband med att LTH denna höst firar 40-årsjubileum. Framför allt är den en bildkrönika med foton av Per Lindström, Torbjörn Andersson och Lars Hansare. Men den innehåller också texter om LTH:s tillkomst och första år och om dess forskningsprofiler, utbildningssatsningar och studentliv.

”Tack för visat intresse: …men tjänsten har tillsatts med annan sökande”

10 oktober, 2001 - Södertörns högskola

Dagligen möts kvalificerade arbetssökande, som inte har turen att heta Svensson eller Johansson, av detta torra besked. Men det finns vägar att komma runt denna diskriminering. Tips om hur man kan gå tillväga presenteras på en konferens arrangerad av Integrationsverket och Sekretariatet för social och etnisk mångfald vid Södertörns högskola:

Kvalitativ forskning ett olämpligt begrepp

10 oktober, 2001 - Örebro universitet

Att använda begreppet ”kvalitativ forskning” inom vetenskapen är mindre lämpligt eftersom det är ett begrepp med många betydelser. Det visar Guy Karnung i sin doktorsavhandling ”Röster om kvalitativ forskning: En karaktäristik utifrån vetenskapliga texter”.

Örebroforskare hjälper till att utveckla den lokala demokratin i Mongoliet

10 oktober, 2001 - Örebro universitet

Statsvetarna Berndt Brikell och Mikael Granberg från Örebro universitet hjälper till att utveckla och förstärka forskningen om den lokala nivåns demokratiska och politiska utmaningar i Mongoliet. Detta sker i ett treårigt utbildningsprogram för lokala politiker och tjänstemän i Mongoliet, finansierat av biståndsmyndigheten Sida.

Skyddar fiberrik kost mot tjocktarmscancer?

9 oktober, 2001 - Umeå universitet

Högt intag av kostfiber från olika sädesslag kan ha betydelse när det gäller kranskärlssjukdom (t.ex. hjärtinfarkter) och diabetes. Det är mer osäkert när det gäller tjocktarmscancer, framgår det av en avhandling vid Umeå universitet.

Örebroforskare undersöker skillnader i kvinnligt och manligt ledarskap

8 oktober, 2001 - Örebro universitet

I ett nystartat forskningsprojekt vid Örebro universitet undersöker statsvetarna Gun Hedlund och Ann-Sofie Lennqvist-Lindé?n hur förhållandet mellan kvinnor och män påverkas av och påverkar organisationsförändringar i kommuner. Sådana förändringar är vanliga och har inneburit en ny ansvarsfördelning och nya roller för många. Samtidigt har det skett en ökning av andelen kvinnor på politiska förtroendeuppdrag och som kommunala chefer.

Första professorn i företagsekonomi vid Örebro universitet

5 oktober, 2001 - Örebro universitet

I konkurrens med sju andra docenter har Claes Hultman utsetts till professor i företagsekonomi vid Örebro universitet. Företagsekonomi är Örebro universitets största ämne med mer än 2.000 studenter. Med en nationell jämförelse är det i paritet med exempelvis den företagsekonomiska utbildningen vid Uppsala universitet.

Familjer till barn med utvecklingsstörning i ett systemperspektiv

4 oktober, 2001 - Stockholms universitet

Vilka svårigheter möter föräldrar till barn med utvecklingsstörning? Det behandlar Lise Roll-Pettersson, forskare vid Lärarhögskolan i sin avhandling, som hon nu lägger fram vid Stockholms universitet. I intervjuer och enkäter har föräldrar beskrivit sina behov, uppfattningar och möten med skolsystemet

Familjer till barn med utvecklingsstörning i ett systemperspektiv

4 oktober, 2001 - Stockholms universitet

Vilka svårigheter möter föräldrar till barn med utvecklingsstörning? Det behandlar Lise Roll-Pettersson, forskare vid Lärarhögskolan i sin avhandling, som hon nu lägger fram vid Stockholms universitet. I intervjuer och enkäter har föräldrar beskrivit sina behov, uppfattningar och möten med skolsystemet