Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Chefsrabbi Ehrenpreis syn på judenhet och judendom

4 oktober, 2001 - Umeå universitet

Marcus Ehrenpreis (1869-1951) var chefsrabbin i Stockholm under åren 1914-1949. Under den tiden publicerade han också ett tjugotal böcker på, svenska och sedan början av 1928, tidskriften – Judisk Tidskrift. Hans författarskap riktade sig till den svenska allmänheten, judisk som icke-judisk.
I sitt författarskap behandlade han den judiska traditionens och kulturens konfrontation med den moderna världen och sökte en levande syntes mellan de två.

Kollisioner mellan vattenkluster och ytor

4 oktober, 2001 - Göteborgs universitet

Aerosoler, d.v.s. små partiklar i en omgivande gas, vanligtvis luft, har betydelse för människor och miljö på många olika sätt. Om partiklarna är tillräckligt små märks det att de består av enskilda molekyler, och de metoder som vanligtvis används för att studera aerosolpartiklar är då för grova för att kunna ge relevant information. Två eller flera molekyler som sitter ihop kallas för kluster. Gränsen för när ett kluster blir så stort att det kan kallas för partikel är flytande och bestäms av vad som är mest praktiskt. I min doktorsavhandling har jag använt experimentella och teoretiska metoder, vanliga vid klusterstudier, för att tillverka och undersöka små partiklar. På så sätt har jag kunnat beskriva dessa partiklars beteende på en molekylär nivå.

Vad är ett gott liv för en gris? : Första avhandlingen om etik i djurhållningen

4 oktober, 2001 - Uppsala universitet

För den som menar att man ska visa djur moralisk hänsyn är det viktigt att känna till vad som orsakar djuret stress och lidande. Kunskap om djurens beteende har en viktig betydelse för en hållbar djuretik. Det visar Helena Röcklinsbergs i sin avhandling, den första i sitt slag i Sverige.

Hur utveckla och vårda goda kundrelationer i mindre företag?

3 oktober, 2001 - Stockholms universitet

Vilken roll spelar kundrelationer i företagens marknadsföring? Hur kan bra kundrelationer utvecklas? Hur bedriver man aktiv kundvård? Hur kan teorier om relationsmarknadsföring omsättas i praktiken? Höstens företagardag tar upp ett antal frågeställningar som är viktiga för förutsättningarna till utveckling och lönsamhet i företag. I samband med företagardagen den 1 oktober vid Företagsekonomiska institutionen, delades ICA uppsatsstipendium ut till bästa kandidat- eller magisteruppsats inom branschområdet detaljhandel.

Komplex besvärsbild bland elkänsliga

3 oktober, 2001 - Karolinska Institutet

Den fjärde oktober presenteras en avhandling om elkänslighet vid Karolinska Institutet. Utgångspunkten för studierna ha varit de besvär och den ohälsa som många personer rapporterar att de drabbas av i närheten av aktiverad elektrisk utrustning.

Dennispaketets konflikter i avhandli

2 oktober, 2001 - Linköpings universitet

Debatten om Dennispaketet utvecklades till en av de mest djupgående och infekterade konflikterna någonsin om trafiken och miljön i Stockholmsregionen. Det konstateras i en doktorsavhandling vid Linköpings universitet som analyserar maktutövningen i de frågor som Dennispaketet aktualiserade.

Samtal, deltagande och demokrati i svenska TV-debattprogram

2 oktober, 2001 - Linköpings universitet

”Livliga debatter, engagerande ämnen, färgstarka gäster, drabbade och makthavare” – så presenterar TV-programmet Svar Direkt tio direktsända program på sin hemsida.
Hur bidrar den typen av TV-debatter till det offentliga samtalet? Hur belyser de samhällsproblem? Och vilka är villkoren för de deltagande?

Hundars kost- och motionsvanor kartlagda – hundfoder granskade

2 oktober, 2001 - SLU

De flesta svenska hundar äter rätt och motionerar dagligen. Den blivande hundmatsdoktorn Marie Sallander vid SLU har i en stor studie tagit reda på vad hundarna äter, hur de lever och vad hundmaten innehåller. Kommersiella hundfoder avviker i flera fall från deklarerade värden vad gäller vissa mineraler, exempelvis kalcium.

Nya sjukdomsmekanismer påvisade vid åderförkalkning

2 oktober, 2001 - Göteborgs universitet

Unika resultat från Göteborgs universitet visar på en störd energimetabolism i artärväggen vid åderförkalkning. Detta är sannolikt av stor betydelse, och ger nya insikter i vad som händer i artärvävnaden under sjukdomsutvecklingen.