Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

För att filtrera bland pressmeddelanden måste du först välja Alla eller en organisation. Sedan kan du göra din filtrering.

Konferens vid Lunds universitet om rysk och polsk intelligentia

20 augusti, 2002 - Lunds universitet

Vad finns det för skillnad mellan Västeuropas intellektuella och Östeuropas intelligentia? Vad har hänt med den polska och ryska intelligentian sedan muren föll? Finns något forum för denna grupp utanför den totalitära staten?

Drömjobb för studenter i Norrköping

19 augusti, 2002 - Linköpings universitet

Att göra specialeffekter för Hollywood, arbeta med världsledande forskare i visualisering och datorgrafik i Los Angeles eller producera rymdföreställningar i ett planetarium i New York – det låter väl som orealistiska drömmar för svenska civilingenjörs-studenter. Men dessa drömmar ska nu bli verklighet, och examensarbeten, för fem studenter i Norrköping.

Räcker det inte med engelska? Debattkväll om de moderna språken

16 augusti, 2002 - Stockholms universitet

I EU:s vitbok i mars 1995 fastslogs att medlemsländernas medborgare skall ges möjlighet att lära sig kommunicera på två moderna språk utöver modersmålet. Allt fler svenska gymnasieelever väljer dock att inte läsa något modernt språk utöver engelska. Hur ser samhället på denna utveckling? Behöver inte svenska ungdomar lära sig något annat modernt språk än engelska?

Nu skrivs den svenska teaterhistorien

15 augusti, 2002 - Karlstads universitet

Det är mer än 70 år sedan den svenska teaterns historia ägnades en bred och sammanfattande framställning. Nu satsar Vetenskapsrådet 9,5 miljoner kronor på en ny svensk teaterhistoria. Bland de ledande teaterforskarna som deltar i projektet finns professor Dag Nordmark vid Karlstads universitet.

Högaktuell global konferens om vattenmiljö

15 augusti, 2002 - Vetenskapsrådet

En internationell vattenkonferens hålls nästa vecka i Kalmar. Omkring 120 forskare, beslutsfattare och representanter för olika vattenintresseorganisationer kommer från hela världen. Diskussionen kommer bl a att handla om vad som krävs för en förbättrad vattenmiljö runt om i världen. Sommarens översvämningar i Centraleuropa och Kina, likaväl som torkan i Indien och Pakistan, vittnar om behovet av brådskande åtgärder.

Fler studenter men färre i teknik vid Luleå tekniska universitet

15 augusti, 2002 - Luleå tekniska universitet

Antalet studenter som söker till vårdutbildningar ökar i landet medan sökandet till de traditionella tekniska utbildningarna minskar. Så är förhållandet också vid Luleå tekniska universitet, där totala antalet antagna studenter i höst beräknas öka med något hundratal.

Hotade skalbaggar kan flyga långt

14 augusti, 2002 - SLU

Att vissa vedskalbaggar är hotade behöver inte bero på en dålig flygförmåga – en del kan flyga lika långt som vanliga skadegörare. Skillnaden i överlevnad kan istället bero på att vissa arter är mer obenägna att ta till vingarna, och att de lägger färre ägg. Mattias Jonsson, SLU, har också funnit att vissa arter som saknar parningsdofter lättare minskar i antal.

Flera nya gästforskare vid HumanIT

13 augusti, 2002 - Karlstads universitet

HumanIT är samlingsbegreppet för en satsning på flervetenskaplig IT-relaterad forskning och utveckling i Karlstad. Under hösten 2002 kommer flera nya gästforskare från Sverige och Tyskland att knytas till Centrum för HumanIT:s forskningsprogram vid Karlstads universitet.

Internationellt malariacenter till Stockholm

13 augusti, 2002 - Karolinska Institutet

Svenska malariaforskare vid Stockholms universitet, Karolinska Institutet och Smittskyddsinstitutet har idag utsetts att under åren 2003-2005 vara värdar för det sk MIM-sekretariatet. Under de senaste tre åren har sekretariatet letts av Fogarty International Center vid det amerikanska National Institutes of Health.

Larmoperatörer i samarbete med vittnen räddar liv

13 augusti, 2002 - Göteborgs universitet

Vittnen som ringt larmsamtal (112) och rapporterar patienter med en kombination av medvetslöshet och onormal, eller utan andning, bör erbjudas instruktioner i hjärt- och lungräddning. Detta kan förbättra chansen till överlevnad för patienter med hjärtstopp utanför sjukhus. Medicinska larmoperatörer kan, genom instruktion i hjärt-lungräddning, hjälpa vittnen som larmar om person som förlorat medvetandet och inte andas normalt att starta tidig livräddande första hjälp.