Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Stort tryck på vårens utbildningar

31 oktober, 2001 - Luleå tekniska universitet

Intresset för vårens nya arenautbildning, Arena nätverk, vid Luleå tekniska universitet har varit stort. Antalet sökande till utbildningen, som främst omfattar områdena teknik och ekonomi, är mer än två per plats.

Hälsenan – ett nödvändigt ont för badmintonspelaren?

30 oktober, 2001 - Umeå universitet

Både akuta bristningar och mer långvariga smärtor i hälsenan är vanliga hos badmintonspelare. Vid smärtor kan en speciell typ av träning vara en effektiv behandling, konstaterar idrottsläkaren Martin Fahlström i en avhandling vid Umeå universitet.

KTH-debatt: DOPING – idrottens gissel

30 oktober, 2001 - KTH (Kungliga Tekniska högskolan)

Rykten om dopade elitidrottsmän och –kvinnor hör vi ofta talas om. Tyvärr besannas de ibland. Vem minns inte 1988 års OS i Söul då ”nyhetsbomben” om sprinterkungen Ben Johnsons positiva dopingtest slog ner. Och VM-2000 i Lahtis då det finländska skidlandslaget med läkare i spetsen avslöjades som fuskare. Flera svenskar har också åkt fast! Heter morgondagens doping genterapi? Eller är vår bild av dopingen inom idrotten för svart? Framtidens idrott är kanske rent av fri från droger?

Datorteknik som stimulerar kretivitet

29 oktober, 2001 - Umeå universitet

Teknik för att attrahera vår uppfattningsförmåga (Perceptually-Seductive Technology, PST) presenteras som ett tillvägagångssätt att utforma miljöer som stimulerar vardagskreativiten.

Bra vårdform för astmapatienter

29 oktober, 2001 - Linköpings universitet

Sjuksköterskeledda astmamottagningar vid vårdcentralerna förbättrar vårdkvalitén, uppfattas positivt av patienterna och kan också spara pengar för sjukvården.
Till det resultatet kommer distriktssköterskan Malou Lindberg, som i en avhandling från Hälsouniversitetet i Linköping jämfört sådana mottagningar med traditionell astmavård inom primärvården.

Ekonomiskt stöd till professur

26 oktober, 2001 - Högskolan Väst

Gustaf B Thordéns stiftelser (Thordénstiftelsen) har som första externa finansiär beslutat att ge ekonomiskt stöd till en professur inrättad vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla. Under en femårsperiod (2002 – 2006) kommer stiftelsen att bidraga med 400 000 kronor årligen till en professur i industriell ekonomi, d.v.s. totalt två miljoner kronor.

Låt eleverna tänka själv!

25 oktober, 2001 - Umeå universitet

Avhandlingen behandlar matematikundervisning i gymnasieskolan, särskilt hur ett undersökande arbetssätt används och kan användas. Resultaten indikerar att gymnasieelever både kan och vill undersöka matematik på en relativt hög abstraktionsnivå, men att sådan verksamhet är mycket ovanlig.

Blomdofter i dagfjärilars födosök och pollination

25 oktober, 2001 - Göteborgs universitet

Denna avhandling lyfter fram blomdofters betydelse för dagfjärilars förmåga att hitta föda (nektar) och pekar också på gemensamma blomdoftsföreningar hos växter som pollineras av dagfjärilar. Resultaten antyder att blommans
doft är av stor betydelse för uppkomsten och upprätthållandet av interaktionen mellan dagfjärilar och de nektarväxter som de pollinerar.

Dansk-norsk orgelbyggartradition

25 oktober, 2001 - Göteborgs universitet

Med Hans Jacob Tronshaugs avhandling är det första gången som en nordisk orgelbyggartradition undersökts i ett större vetenskapligt sammanhang. Det är också första gången som metoder som beskrivs av teoretiker har prövats genom uppmätning av bevarade orglar från en orgelbyggartradition. Avhandlingen ger därför viktig information om vad som kan ske med en konsthantverkstradition i möte med andra traditioner och uppfattningar.

Den tidiga omvärldsbilden av Kina var mångfacetterad

25 oktober, 2001 - Göteborgs universitet

Historikern Kenneth Nyberg har undersökt de svenska Kinaskildringarna 1749 – 1912 och kommit fram till att Kinabilderna i hög utsträckning kännetecknas av kluvenhet och motsägelser likaväl som förenklingar och generaliseringar. Till och med i den relativt lilla grupp av författare och texter som han studerat var dessa bilder knappast homogena utom i en mycket allmän mening. Etnocentrismen är ständigt närvarande, liksom tidvis fullt utvecklad rasism, men det ges också många exempel på motsatsen: sympati, nyansering, förståelse och ppskattning. Vad avhandlingsförfattaren framför allt vill betona i resenärernas Kinabilder är just därför komplexiteten, spänningen mellan kontinuitet och förändring.