Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Skräddarsydda nya gelstrukturer för mat och läkemedel

24 oktober, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Ett lågfettsmargarin får inte uppfattas som salva, och en pastill ska smälta lagom fort i munnen. Det gäller att styra konsistensen så att den bidrar till att vi gillar maten. Vi vill också skapa förutsättningar för att smakämnen i livsmedel frigörs med rätt hastighet i munnen eller aktiva komponenter i ett läkemedel utsöndras där det är tänkt, till exempel i tarmen.

Skräddarsydda nya gelstrukturer för mat och läkemedel

24 oktober, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Ett lågfettsmargarin får inte uppfattas som salva, och en pastill ska smälta lagom fort i munnen. Det gäller att styra konsistensen så att den bidrar till att vi gillar maten. Vi vill också skapa förutsättningar för att smakämnen i livsmedel frigörs med rätt hastighet i munnen eller aktiva komponenter i ett läkemedel utsöndras där det är tänkt, till exempel i tarmen.

Skräddarsydda nya gelstrukturer för mat och läkemedel

24 oktober, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Ett lågfettsmargarin får inte uppfattas som salva, och en pastill ska smälta lagom fort i munnen. Det gäller att styra konsistensen så att den bidrar till att vi gillar maten. Vi vill också skapa förutsättningar för att smakämnen i livsmedel frigörs med rätt hastighet i munnen eller aktiva komponenter i ett läkemedel utsöndras där det är tänkt, till exempel i tarmen.

Hur leda utvecklingsarbetet för ny processteknologi?

24 oktober, 2001 - Luleå tekniska universitet

För att kunna skapa ett konkurrenskraftigt förhållande mellan en produkts pris och prestanda och för att få en så kostnadseffektiv produktionsprocess som möjligt krävs ständig utveckling och förbättring av företagetes tillgängliga processteknologi.
Doktorsavhandlingen Success factors and new conceptual models for the development of process technology in Process Industry med vilken Thomas Lager disputerar vid Luleå tekniska universitet den 25 oktober, tar upp frågan om hur utvecklingen av ny processteknologi ska kunna bedrivas på ett effektivare sätt i processindustrin.

Konsten att förpacka skvalpfritt

24 oktober, 2001 - Lunds universitet

När man förpackar mjölk, juice och andra flytande livsmedel gäller det att ha maskiner som kan arbeta snabbt och effektivt utan att vätskan skvalpar över. Förpackningen måste ju flyttas från en påfyllningsstation till förseglingsstationen. Vad som är optimal acceleration och hastighet har man hittills fått pröva sig fram till. Men nu finns det en matematisk modell för att beräkna hur skvalpfria förflyttningar ska utformas.

Teknologiska talanger på forskarvecka

24 oktober, 2001 - Lunds universitet

Under nästa vecka (vecka 44) när de flesta elever glömmer plugget för ett avkopplande höstlov, ja då reser 33 speciellt utvalda gymnasister från hela landet till LTH, Lunds Tekniska Högskola, för att delta i en forskarvecka här!

Internationellt symposium om genus och sexualitet i ett multikulturellt perspektiv

23 oktober, 2001 - Stockholms universitet

Hur kan kön och sexualitet göras synligt eller osynligt? Vilka är sambanden mellan ”Identity Politics” och ”the Politics of Justice”? Vilka är möjligheterna för jämställdhet och jämlikhet i en globaliserande ekonomi med nedskärningar i välfärdsstaten? Detta är några av de frågor som kommer att presenteras vid det internationella symposiet ”Gender and Citizenship: Within and Across […]

Fördelaktigt använda tallfrö från fröplantager vid skogssådd

23 oktober, 2001 - SLU

Det är fördelaktigt att vid skogssådd använda förädlat tallfrö från fröplantager jämfört med frö insamlat i vanliga skogsbestånd. Det blir fler plantor, och överlevnaden blir ofta bättre än hos vanligt beståndsfrö. Vinsten i tillväxt av att använda de större plantagefröna är större vid sådd
än vid plantering. Det framgår av en ny doktorsavhandling av Ulfstand Wennström, SkogForsk, vid SLU i Umeå.

Är tänkandet beroende eller obereoende av kulturellt sammanhang?

23 oktober, 2001 - Umeå universitet

En i filosofins historia dominerande uppfattning är att allmängiltig kunskap kan uppnås. Filosofer av i övrigt starkt skiftande karaktär som Platon, Descartes och Kant förenas i uppfattningen att människan har förmågan att nå insikter som är oberoende av den kulturella kontext, samanhang, i vilken de förekommer. Enligt denna uppfattning är åtminstone vissa kunskapsanspråk universellt giltiga bland annat i den meningen att de inte är specifika för en viss kultur eller en viss historisk epok.

Ny teknik ökar förståelse för åderförkalkning

23 oktober, 2001 - Göteborgs universitet

Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Vid upptag av stora mängder kolesterol och fetter sänks bland annat makrofagernas (en typ av vita blodkroppar) aktivitet av gener som styr cellens egen kolesterolproduktion.
En ny så kallad DNA-microarrayteknik gör det möjligt att kartlägga aktiviteten hos flertalet gener. Detta kommer att öka vår förståelse för mekanismer bakom utveckling av åderförkalkning och därmed sannolikt även öppna nya möjligheter för behandling.